Rampenbestrijding Midden-Delfland

Burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk van de voorbereiding van de rampenbestrijding. Zij zorgen voor een gemeentelijk rampenplan. Met en op grond van het rampenplan moeten zodanige voorbereidingen zijn getroffen dat de oorzaak van een ramp kan worden bestreden, dat slachtoffers hulp wordt geboden en dat de gevolgen voor personen, dieren, goederen en milieu worden beperkt.

De burgemeester is bestuurlijk verantwoordelijk voor de daadwerkelijke bestrijding van een ramp.

In het rampenplan wordt in grote lijnen beschreven hoe in geval van een (dreigende) ramp of zwaar ongeval in de gemeente Midden-Delfland zo effectief mogelijk kan (en moet) worden opgetreden. Een ramp of een zwaar ongeval is een gebeurtenis:

 1. waardoor een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad, en
 2. waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

Wat moet ik doen bij een ramp?

Als de sirene gaat

 • Ga naar binnen
 • Sluit ramen en deuren
 • Stem af op de rampenzender op uw radio (Radio West FM 89,3 of via de kabel 89,4) of televisie

Wat te doen bij een grote brand

 • Verlaat het gebouw, neem kinderen en gehandicapten mee.
 • Als u niet meer door de rook kunt kijken: blijf laag bij de grond.
 • Sluit deuren en ramen achter u.
 • Kunt u het gebouw niet meer verlaten? Ga dan voor een raam aan de straatkant staan, zodat de brandweer u kan zien.
 • Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Wat te doen bij een overstroming

 • Luister naar de rampenzender (Radio West FM 89,3 of via de kabel 89,4), op uw draagbare radio.
 • Schakel gas en elektriciteit uit.
 • Stel een noodpakket samen voor het geval u moet evacueren: zaklamp, kleding, dekens, medicijnen, belangrijke documenten, batterijen, eten en drinken.
 • Vraag of de buren op de hoogte zijn van de situatie en of ze hulp nodig hebben.

Wat te doen bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen

 • Hoort u de sirene? Ga naar binnen, sluit deuren en ramen en stem af op de rampenzender (Radio West FM 89,3 of via de kabel 89,4).
 • Sluit alle ventilatiesystemen en luchtroosters.
 • Doe geiser, cv-ketel en kooktoestel uit, sluit kachels af, doe de hoofdkraan van het gas dicht en doof open vuur.
 • Luister naar de rampenzender op uw draagbare radio.
 • Blijf binnen tot nader bericht volgt.

Wat te doen bij een terroristische aanslag

 • Doe wat politie, beveiligingspersoneel of hulpverleners zeggen.
 • Gebruik de telefoon kort en niet voor onnodige gesprekken.
 • Bent u zelf niet ernstig gewond, help anderen dan zoveel mogelijk.
 • Geef informatie die kan helpen bij het opsporen van de daders (signalementen, een beschrijving van een auto) door aan de politie.
 • Ga niet kijken op de plek van de aanslag.

Wat te doen bij langdurige uitval van stroom, gas, water of telefoon

 • Luister naar de rampenzender (Radio West FM 89,3 of via de kabel 89,4), op uw draagbare radio.
 • Bij uitval van gas of stroom: zorg dat u warm blijft. Trek warme kleding aan.
 • Houd uw zaklantaarn en batterijen bij de hand.
 • Heeft u hulp nodig vanwege een levensbedreigende situatie, maar doet de telefoon het niet? Ga dan naar de dichtstbijzijnde post van politie of brandweer.
 • Vraag of de buren op de hoogte zijn van de situatie en of ze hulp nodig hebben.A

Hoe veilig is mijn omgeving?

Iedere inwoner van Nederland kan op het internet zien hoe veilig zijn of haar omgeving is. Dat is mogelijk via de Risicokaart, dat is een plattegrond met informatie over locaties van mogelijke risico's.

Wilt u weten welke risico’s er in Midden-Delfland zijn? Kijk dan op de website van risicokaart.nl(externe link).

Terrorismebestrijding

Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij ontwrichtende zaakschade. Het doel is om maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politie besluitvorming te beïnvloeden.

Op landelijk niveau wordt gewerkt om Nederland te beschermen tegen terrorisme. De Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is hiervoor verantwoordelijk. Dit doet zij samen met andere partners binnen de overheid, wetenschapen en bedrijfsleven.

Wilt u weten wat er gedaan wordt tegen terrorisme of wat u zelf kunt doen? Ga dan voor meer informatie naar de website: www.nctv.nl(externe link)

Incidenten in de regio

Op de website www.haaglandenveilig.nl(externe link) vinden burgers en media informatie over de veiligheidsrisico’s, handelingsperspectieven én actuele incidenten in de regio Haaglanden.

Op de website worden burgers bewustgemaakt van de risico’s die er spelen in de omgeving. Ook is er informatie te vinden over wat mensen zelf kunnen doen om deze risico’s te beperken. Bijvoorbeeld: welke maatregelen kun je nemen om het risico op woningbrand te beperken, of wat moet je doen wanneer er paniek uitbreekt bij een groot evenement.

Woordvoerders van Brandweer Haaglanden publiceren via een blog op Haaglandenveilig.nl actuele informatie over lopende incidenten. Stel dat er een grote gifwolk boven de stad hangt, dan is daarover live-informatie te vinden op Haaglandenveilig.nl.

Overstromingen

De overheid investeert in dijken en duinen, ook inwoners van Midden-Delfland kunnen zich voorbereiden.

Warmere winters, nattere zomers. We kunnen er over meepraten in Nederland. Met de verandering van het klimaat neemt het smeltwater op de Noordpool toe. Gevolg: de zeespiegel stijgt. Met een hogere zee, kunnen lagere golven gemakkelijker over de duinen slaan. Dit kan leiden tot lichte overlast, maar ook tot een ramp van nationale omvang. Bijvoorbeeld dat delen van Nederland, ook Midden-Delfland, onderwater komen te staan.

Veel gestelde vragen

Wij hebben een overzicht met de meest gestelde vragen over overstromingen. In dat overzicht vindt u de antwoorden op verschillende vragen die u kunt hebben over overstromingen. Van de vraag "Wat is een overstroming?" tot de vraag "Hoe kan ik mij voorbereiden op een overstroming?". Het overzicht vindt u op de pagina "Overstromingen".

Heeft u gevonden wat u zocht?