Wat is het?

De gemeente kan u helpen als u zich langer dan 6 maanden niet meer zelfstandig kunt verplaatsen. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. In de eerste maanden kunt u in de meeste gevallen gebruik maken van een algemene hulpdienst, zoals onder andere het lenen van een handmatige rolstoel bij de uitleenservice. Kijk voor meer informatie over de uitleenservice op de pagina Wat kunt u zelf doen.

De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel krijgen.

Wat moet ik doen?

Als u zich niet meer zelfstandig kunt verplaatsen, neem dan contact op met de gemeente.

  • U kunt iedere werkdag bellen naar het team Wmo van de gemeente Midden-Delfland via telefoon (015) 380 41 11 of u kunt een mail sturen naar wmo@middendelfland.nl.Ook kunt u langskomen in het gemeentehuis in Schipluiden. Zie voor de meest recente openingstijden: https://www.middendelfland.nl/openingstijden-sociale-zaken
  • U maakt melding van uw probleem.
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie. Vindt u het moeilijk om een gesprek te voeren? Dan kunt u iemand uit uw omgeving, zoals bijvoorbeeld een familielid of vriend(in), vragen om aanwezig te zijn bij dit gesprek. Ook kunt u vragen naar een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze persoon ondersteunt u dan tijdens de gesprekken en het verdere traject. Wilt u aanmerking komen voor een cliëntondersteuner? Geef dit aan bij de melding.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt. U kunt hiervoor eventueel ook een persoonlijk plan inleveren. In dit persoonlijk plan kunt u aangeven wat u denkt nodig te hebben om weer voldoende zelfredzaam te zijn en/of te kunnen participeren in de samenleving. Dit persoonlijk plan is niet verplicht en alleen van toepassing als u dit zelf graag wilt.

Als een rolstoel via de Wmo de beste oplossing blijkt te zijn, dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen.

Hoe werkt het?

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst onderzoekt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden of bekenden.Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst, zoals het lenen van een handmatige duwrolstoel via de uitleenservice. Als dit niet lukt, dan kan de gemeente u verder helpen. De gemeente kan u bijvoorbeeld het volgende bieden:

  • een rolstoel;
  • een aanpassing aan uw rolstoel.

Hoe lang duurt het?

  • Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen.
  • U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden.
  • Daarna kunt u een aanvraag indienen. Deze aanvraag bestaat uit een voor akkoord ondertekend verslag zoals hierboven genoemd.
  • Binnen 2 weken nadat de aanvraag compleet is ingediend bij de gemeente ontvangt u bericht. Dit is een brief met daarin een besluit of u wel of geen begeleiding ontvangt vanuit de gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?