Wat is het?

Als u spullen of etenswaren wilt verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

U kunt een standplaats aanvragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • handelingsbekwaam bent

Direct regelen:

Aanvraagformulier voor een vaste standplaatsvergunning (pdf document, 134 KB) (LET OP, kijk eerst onderstaand of er een vaste standplaats beschikbaar is voordat u het aanvraagformulier indient)

Aanvraagformulier voor een incidentele standplaatsvergunning (pdf document, 100 KB)

Wat moet ik doen?

U vraagt de standplaatsvergunning schriftelijk bij de gemeente aan. Wij raden u aan voor het indienen van de aanvraag eerst te informeren of er nog een locatie voor het innemen van een standplaats beschikbaar is.

In de Beleidsnotitie Standplaatsen Midden-Delfland 2022(externe link) leest u meer over hoe wij aanvragen voor vaste en incidentele standplaatsen afhandelen.

Voor verkoop van producten op eigen bedrijf, promotie van verenigingen en verkoop van streekproducten is in veel gevallen geen vergunning nodig. Voor meer informatie kunt u de Aanwijzingsbesluiten Algemene Plaatselijke Verordening(externe link) lezen (artikel 5:18) of neem contact op met de gemeente.

Vaste standplaats

Op dit moment zijn er geen vaste standplaatsen beschikbaar. Wel kunt u een aanvraag voor een incidentele standplaats indienen.

Hoeveel kost het?

Zie voor de kosten de tarieventabel van de legesverordening. Naast de leges wordt er voor het innemen van een standplaats op de openbare weg huur in rekening gebracht. Naar de actuele huurprijs kunt u bij de behandelend ambtenaar informeren.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. 

Extra informatie

Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar u uw standplaats wil, dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Heeft u gevonden wat u zocht?