Wat is het?

Als u spullen of etenswaren wilt verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

U kunt een standplaats aanvragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • handelingsbekwaam bent

LET OP, bij het aanvragen van een vaste standplaatsvergunning, kijk eerst onderstaand of er een vaste standplaats beschikbaar is voordat u het aanvraagformulier indient

Wat moet ik doen?

U vraagt de standplaatsvergunning schriftelijk bij de gemeente aan. Wij raden u aan voor het indienen van de aanvraag eerst te informeren of er nog een locatie voor het innemen van een standplaats beschikbaar is.

In de Beleidsnotitie Standplaatsen Midden-Delfland 2022 leest u meer over hoe wij aanvragen voor vaste en incidentele standplaatsen afhandelen.

Voor verkoop van producten op eigen bedrijf, promotie van verenigingen en verkoop van streekproducten is in veel gevallen geen vergunning nodig. Voor meer informatie kunt u de Aanwijzingsbesluiten Algemene Plaatselijke Verordening lezen (artikel 5:18) of neem contact op met de gemeente.

Vaste standplaats

Op dit moment zijn er geen vaste standplaatsen beschikbaar. Wel kunt u een aanvraag voor een incidentele standplaats indienen.

Hoeveel kost het?

Zie voor de kosten de tarieventabel van de legesverordening. Naast de leges wordt er voor het innemen van een standplaats op de openbare weg huur in rekening gebracht. Naar de actuele huurprijs kunt u bij de behandelend ambtenaar informeren.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. 

Extra informatie

Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar u uw standplaats wil, dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Gebruik stroomkasten

Op de marktlocaties van de gemeente Midden-Delfland (Slot de Houvelaan in Maasland, Koningin Julianaplein in Den Hoorn en Keenenburgweg in Schipluiden) is het mogelijk om stroom te gebruiken via de daar aanwezige stroomkasten van de gemeente Midden-Delfland. Deze stroomkasten kunnen ook voor andere publieke evenementen worden ingezet. Lees meer op de pagina Stroomkasten.

Heeft u gevonden wat u zocht?