Wat is het rekeningnummer van de gemeente Midden-Delfland?

De gemeente Midden-Delfland heeft een apart rekeningnummer voor de betaling van gemeentelijke belastingen. Het rekeningnummer is NL53 BNGH 0285 1612 61.

Hoe kan ik mijn aanslag gemeentelijke belastingen betalen?

U kunt betalen via internetbankieren of via een overschrijvingskaart van uw bank. U kunt de gemeente ook toestemming geven voor automatische incasso.

Internetbankieren of overschrijvingskaart

U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL53 BNGH 0285 1612 61 van de gemeente Midden-Delfland. Belangrijk is dat u daarbij het 16-cijferige betalingskenmerk vermeldt. Dit kenmerk staat rechtsboven op het biljet.

Automatische incasso: betalen in termijnen

Bij automatische incasso geeft u de gemeente toestemming om het bedrag dat u moet betalen van uw rekening af te schrijven. De gemeente incasseert in maximaal 9 maandelijkse termijnen.

Wat zijn de voordelen van automatische incasso?

 • De betaling vindt gespreid plaats over een langere periode.
 • U betaalt uw aanslag automatisch.
 • Uw betaling is altijd op tijd.

Ik wil betalen via automatische incasso. Wat moet ik doen?

U kunt automatische incasso zowel online als telefonisch aanvragen. 

Online aanvragen of wijzigen

U kunt automatische incasso online aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning (voor ondernemers/organisaties) inlogcode nodig. Klik hier om direct naar het online formulier voor automatische incasso te gaan. Via ditzelfde formulier kunt u ook uw rekeningnummer wijzigen of de automatische incasso stopzetten.

Telefonisch aanvragen of wijzigen

Via telefoonnummer (015) 380 41 11 vraagt u formulieren aan om de automatische incasso aan te vragen of om uw rekeningnummer te wijzigen. U ontvangt dan twee kaarten:

 • een groene kaart waarmee u toestemming geeft aan de gemeente om het geld af te schrijven
  en
 • een rode kaart waarmee u de machtiging voor de automatische incasso kunt intrekken.

Meer informatie over automatische incasso

Hoe lang geldt een machtiging voor automatische incasso? 

Uw machtiging geldt totdat u de machtiging intrekt. 

Welke regels gelden bij automatische incasso?

 • betalen in maximaal 9 termijnen; 
 • de incasso-opdrachten vinden zoveel mogelijk plaats in de laatste week van de maand;
 • de eerste incasso-opdracht vindt plaats een maand na datum van de aanslag (voorbeeld: de meeste aanslagen worden eind februari verstuurd, de eerste incasso-opdracht vindt dan eind maart plaats);
 • de regeling voor automatische incasso vervalt onmiddellijk als drie al dan niet opeenvolgende termijnen niet kunnen worden geïnd door een saldotekort op uw rekening.

Alles over dit onderwerp leest u op de pagina "Automatische incasso".

Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?

Als u niet op tijd betaalt, neemt de gemeente invorderingsmaatregelen. Daaraan zijn kosten verbonden. Deze kosten betaalt u zelf. Neem daarom contact op met de gemeente als u niet op tijd kunt betalen.

Ik heb tijdelijk financiële problemen en kan daardoor mijn aanslag niet betalen.

Het is mogelijk om een betalingsregeling of uitstel van betaling aan te vragen. Neem  in dit geval contact op. Dit kan telefonisch via het telefoonnummer (015) 380 41 11. U kunt ook een korte brief met uw verzoek sturen naar: 

Gemeente Midden-Delfland
team Belastingen
t.a.v. de invorderingsambtenaar
Postbus 1
2636 ZG Schipluiden

Ik heb bezwaar ingediend tegen mijn aanslag. Kan ik dan wachten met betalen tot ik de uitspraak heb ontvangen?

Ja, dat kan. Als u bezwaar maakt, krijgt u automatisch uitstel van betaling. U krijgt uitstel voor het bedrag waar u bezwaar tegen maakt. Het uitstel duurt zolang uw bezwaar in behandeling is.

Bij bijvoorbeeld een bezwaar tegen de WOZ-waarde krijgt u uitstel voor de OZB (Onroerendezaakbelasting). Een bezwaar tegen de WOZ-waarde betekent ook een bezwaar tegen de aanslag OZB (de OZB wordt vastgesteld aan de hand van de WOZ-waarde). U krijgt dan dus geen uitstel voor bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en/of rioolheffing.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neemt u dan contact op met team Belastingen via het telefoonnummer (015) 380 41 11 of het mailadres belasting@middendelfland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?