Update 22 september 2023

Nederland staat voor een forse uitdaging op het gebied van huisvesting, zowel voor de huidige inwoners als voor de vluchtelingen die we opvangen. De gemeente wil bijdragen aan het oplossen van dit landelijke probleem met de opvang van 225 vluchtelingen voor een periode van vijf jaar in combinatie met de plaatsing van flexwoningen voor 30 tot 60 lokale woningzoekenden. Er is begin dit jaar met veel inwoners gesproken en ook met de raadsleden. Dat leidde tot criteria, zorgen en ideeën. Op basis hiervan is de locatie Harnaschpolder, het gebied langs de Harnaschdreef tussen Meerkamp en Westernesse, naar voren gekomen als het meest geschikt. 

Op vrijdag 22 september heeft het college een voorstel naar de raad gestuurd. De raad bespreekt dit voorstel in de commissievergadering van 11 oktober en beslist in de raadsvergadering van 25 oktober of het plan daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Het voorstel aan de raad lezen? Kijk onderaan deze pagina.

Wat houdt het voorstel in?

Harnaschpolder, het gebied langs de Harnaschdreef tussen Meerkamp en Westernesse, is de enige locatie in Midden-Delfland waar op relatief korte termijn een opvanglocatie en flexwoningen kunnen worden gerealiseerd. De opvanglocatie is, als de raad instemt met het voorstel, naar verwachting eind 2024/begin 2025 klaar voor gebruik. Onderstaand kaartje geeft een impressie van de voorgestelde locatie.

Waarom geen meerdere kleinere locaties?

Uit gesprekken met de samenleving bleek een grote voorkeur voor meerdere kleinere opvanglocaties. Helaas blijkt dit niet haalbaar. Het COA regelt en financiert op opvanglocaties vanaf 150 vluchtelingen faciliteiten op het gebied van veiligheid, zorg, participatie en integratie. Voor kleinere locaties moeten gemeenten deze faciliteiten zelf organiseren en betalen. Daarnaast leiden verspreide locaties tot fors hogere bouwkosten en zou het aanbod van flexwoningen voor lokale woningzoekenden komen te vervallen.

Waarom 225 vluchtelingen?

Er is op dit moment nog veel onduidelijk over de spreidingswet. Het probleem van de huisvesting van vluchtelingen blijft actueel. De provincie spreekt hierover met elke gemeente. Van Midden-Delfland wordt verwacht dat we 100 vluchtelingen opvangen. Het college doet het voorstel om daarbovenop nog eens 125 vluchtelingen op te vangen. Dit geeft ons de ruimte betere afspraken te maken over de voorwaarden zoals de samenstelling, de ondersteuning door COA, de financiering en het (toekomstige) gebruik van de flexwoningen voor onze eigen inwoners.

Hoe verder?

De raad bespreekt het voorstel van het college in de commissievergadering van 11 oktober en beslist in de raadsvergadering van 25 oktober of het plan gerealiseerd wordt.

Meer weten?

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Meer informatie vindt u op de pagina Veelgestelde vragen.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via communicatie@middendelfland.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden voor onze maillijst. Bij ontwikkelingen op het gebied van de opvang van vluchtelingen in combinatie met de plaatsing van flexwoningen, wordt u dan per mail geïnformeerd.