De afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn gemeentelijke belastingen.