Hoewel deze informatie met zorg is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Wat is afvalstoffenheffing?

Afvalstoffenheffing is een belasting voor huishoudens waarvan de gemeente verplicht is huisvuil in te zamelen. Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing. Het maakt hierbij niet uit hoeveel huishoudelijk afval u aanbiedt. De gemeente gebruikt de opbrengsten voor het ophalen en verwerken van het afval.

Wat is het tarief voor afvalstoffenheffing?

Hoeveel u betaalt aan afvalstoffenheffing is afhankelijk van of u alleen woont of met andere personen. De gemeente kent twee tarieven: het tarief voor een eenpersoonshuishouden en het tarief voor een meerpersoonshuishouden. De gemeente gaat uit van de gegevens uit de basisregistratie personen (BRP). Daarin is opgenomen wie op welk adres woont. Alleen als blijkt dat de feitelijke situatie anders is, kan hiervan worden afgeweken.

De tarieven voor 2023 zijn:
Eenpersoonshuishouden: € 259,20
Meerpersoonshuishouden: € 343,90

In de loop van het jaar word ik de enige bewoner. Wat nu?

Als u in de loop van het jaar als enige bewoner achterblijft, bijvoorbeeld bij overlijden of vertrek van andere bewoners, ontvangt u voor de resterende maanden een aanvullende aanslag. Hierbij wordt uitgegaan van het tarief dat hoort bij de nieuwe situatie. Ook hierbij gaat de gemeente uit van de gegevens uit de basisregistratie personen (BRP).

Een voorbeeld:

U heeft aan het begin van het jaar een aanslag afvalstoffenheffing ontvangen voor een meerpersoonshuishouden. Op 15 april wijzigt uw huishouden van een meerpersoonshuishouden naar een eenpersoonshuishouden. U ontvangt dan een verminderingsbeschikking voor de aanslag van het meerpersoonshuishouden vanaf mei, dus 8/12 van € 343,90. Tegelijkertijd ontvangt u een aanslag voor een eenpersoonshuishouden vanaf mei, dus 8/12 van € 259,20.

Ik woon alleen, maar in de loop van het jaar komt er iemand bij mij wonen. Wat nu?

Als uw huishouden verandert van een eenpersoonshuishouden naar een meerpersoonshuishouden, bijvoorbeeld door een geboorte of omdat er iemand bij u komt wonen, dan zal de aanslag die u in het begin van het belastingjaar heeft ontvangen, verhoogd worden. Voor de resterende maanden ontvangt u een aanvullende aanslag voor het juiste tarief. Ook hierbij gaat de gemeente uit van de gegevens uit de BRP.

Een voorbeeld:

U heeft aan het begin van het jaar een aanslag afvalstoffenheffing ontvangen voor een eenpersoonshuishouden. Op 15 april wijzigt uw huishouden van een eenpersoonshuishouden naar een meerpersoonshuishouden. U ontvangt dan een vermindering voor de aanslag van het eenpersoonshuishouden vanaf mei, dus 8/12 van € 259,20. Tegelijkertijd ontvangt u een aanslag voor een meerpersoonshuishouden vanaf mei, dus 8/12 van € 343,90.

Ik woon niet meer in de gemeente Midden-Delfland. Hoef ik nu niet te betalen?

U betaalt over de periode die u in Midden-Delfland gewoond heeft. Als u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente, dan wordt de aanslag die u in het begin van het belastingjaar heeft ontvangen verminderd. De gemeente gaat hierbij uit van de gegevens van de BRP. Belangrijk is wel dat u zich op tijd inschrijft bij uw nieuwe gemeente.

Een voorbeeld:

U heeft aan het begin van het jaar een aanslag afvalstoffenheffing ontvangen. Op 15 april verhuist u naar een andere gemeente. U ontvangt dan een vermindering voor de periode vanaf mei, dus 8/12 van het tarief.

Kwijtschelding of betalen in termijnen

Heeft u moeite om de afvalstoffenheffing te betalen? Dan kunt u om kwijtschelding vragen. Kwijtschelding betekent dat u het bedrag niet of niet helemaal hoeft te betalen. U kunt ook om een betalingsregeling vragen, zodat u het bedrag verspreid over termijnen betaalt. Hoe dit werkt en hoe u dit kunt aanvragen leest u op de pagina ‘Kwijtschelding'.

Bezwaar maken

Als u een aanslag van de gemeente heeft ontvangen, kunt hiertegen bezwaar maken. Hoe u dat doet leest u op de pagina ‘Bezwaar maken tegen uw aanslag'.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neemt u dan contact op met team Belastingen via het telefoonnummer (015) 380 41 11 of het mailadres belasting@middendelfland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?