Hoewel deze informatie met zorg is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Wat is rioolheffing?

Rioolheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven die water direct of indirect op de gemeentelijke riolering afvoeren.

Wie betaalt rioolheffing?

Iedere gebruiker van een eigendom betaalt rioolheffing. Het maakt niet uit hoeveel afvalwater wordt afgevoerd.

Zijn er ook situaties waarbij geen rioolheffing in rekening wordt gebracht?

Er zijn woningen en (tuinbouw)bedrijven in het buitengebied die geen aansluiting op de gemeentelijke riolering hebben. Deze zijn bij de gemeente bekend en ontvangen geen aanslag rioolheffing.

Wat is het tarief voor rioolheffing?

De tarieven voor 2023 zijn:
Woning: € 209,40
Niet-woning: € 209,40

Ik woon niet meer in de gemeente Midden-Delfland. Hoef ik nu niet te betalen?

Nee, u betaalt over de periode die u in Midden-Delfland gewoond heeft. Als u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente, dan wordt de aanslag die u in het begin van het belastingjaar heeft ontvangen verminderd. De gemeente gaat hierbij uit van de gegevens van de basisregistratie personen (BRP). Belangrijk is wel dat u zich op tijd inschrijft bij uw nieuwe gemeente.

Een voorbeeld:

U heeft aan het begin van het jaar een aanslag rioolheffing ontvangen. Op 15 april verhuist u naar een andere gemeente. U ontvangt dan een verminderingsbeschikking voor de periode vanaf mei, dus 8/12 van het tarief.

Mijn bedrijf is niet meer gevestigd in de gemeente Midden-Delfland. Hoef ik nu niet te betalen?

Nee, maar u moet wel zelf vragen om vermindering van de rioolheffing. Schrijf daarvoor een korte brief en voeg stukken toe waaruit blijkt dat uw bedrijf niet meer gevestigd is op het adres waarvoor u rioolheffing moet betalen.

U kunt dit per post sturen naar:
Gemeente Midden-Delfland
team Belastingen
Postbus 1
2636 ZG Schipluiden

Of mailen naar het mailadres belasting@middendelfland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?