Handboek Erfgoed

Het handboek erfgoed is in de eerste plaats een leidraad en inspiratiebron voor eigenaren van monumenten bij het maken van plannen voor een monument in Midden-Delfland. Daarnaast geeft het handboek inzicht in de manier waarop deze plannen worden beoordeeld door de Commissie Welstand en Erfgoed. Zodoende is het handboek ook een praktisch hulpmiddel bij het voorbereiden van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor monumenten.

Verordeningen

De gemeente Midden-Delfland heeft drie verordeningen die gaan over Erfgoed:

  • De erfgoedverordening: In deze verordening zijn de regels opgenomen die binnen de gemeente Midden-Delfland gelden ten aanzien van gemeentelijke monumenten en archeologie;
  • De verordening op de gecombineerde commissie Welstand en Erfgoed: In deze verordening is onder andere vastgelegd welke taken en bevoegdheden deze commissie heeft, hoe deze is samengesteld en op welke wijze de commissie functioneert;
  • De subsidieverordening gemeentelijke monumenten: In deze verordening is beschreven welke regels er gelden ten aanzien van subsidieaanvragen voor gemeentelijke monumenten en de behandeling van deze aanvragen door de gemeente Midden-Delfland.

Alle gemeentes, waterschappen en provincies zijn wettelijk verplicht om al hun regelgeving op overheid.nl te publiceren. Op de website www.overheid.nl(externe link) kunt u zoeken in de regelgeving van de gemeente Midden-Delfland.

De informatie in de regelingenbank van de gemeente Midden-Delfland vormt geen bekendmaking in de zin van de wet. Alleen publicatie in het Gemeenteblad heeft een officieel karakter. 

Erfgoedverordening: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR478960/1(externe link)

Verordening op de gecombineerde commissie Welstand en Erfgoed: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR103905/1(externe link)

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Midden-Delfland 2015: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR360209/1(externe link)

Archeologiebeleid

Met de ondertekening van het verdrag van Malta in 1992 en de verankering van dit verdrag in de nieuwe wet op de archeologische monumentenzorg in september 2007, zijn gemeenten verantwoordelijk om te zorgen voor een verantwoorde omgang met het archeologisch erfgoed bij initiatieven in de ruimtelijke ordening. Daarom heeft de gemeente een eigen archeologiebeleid ontwikkeld.

De gemeente Midden-Delfland voert dit beleid in samenwerking met Archeologie Delft.

Het gemeentelijk beleid van Midden-Delfland over het behoud van en de zorg voor archeologisch erfgoed is beschreven in het beleidsplan Archeologie Midden-Delfland.

Naast dit beleidsplan beschikt de gemeente Midden-Delfland ook over een gemeentelijke archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart. De verwachtingenkaart geeft aan wat op een locatie binnen Midden-Delfland de trefkans is dat er archeologische waardevolle zaken worden gevonden. Hoe hoger de trefkans, des te zorgvuldiger gaat de gemeente om met die locatie.

Relevante documenten omtrent Archeologie:

Toekomstvisie voor de kerken van Midden-Delfland

Wat is de betekenis van kerkgebouwen in de toekomst? De acht eigenaren van de kerken in het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland verdiepten zich in dit vraagstuk en schreven met partners een gezamenlijke toekomstvisie. De toekomstvisie is in juli 2023 overhandigd. Voor meer informatie en om de toekomstvisie te downloaden, kijk op www.middendelfland.nl/kerkenvisie.

Heeft u gevonden wat u zocht?