Het economisch beleidskader voor Midden-Delfland is een door de gemeenteraad vastgesteld beleidsdocument met daarin de visie op economie in onze gemeente voor de komende jaren. Het document heeft een praktische insteek en geeft duidelijk aan wat de gemeente de komende jaren wel en niet gaat doen. Gezien de vele uitdagingen waar het gebied voor staat, de ambities van de gemeente en de beperkte middelen, is het nodig keuzes te maken in waar de gemeente wel en niet op inzet. Welke keuzes de gemeente maakt zijn terug te lezen in onderstaand Economisch beleidskader.
(onderstaand economisch beleidskader 2012-2016 is nog steeds van kracht) 

    Heeft u gevonden wat u zocht?