Het officiële medium voor het publiceren van de openbare bekendmakingen is het Elektronisch Gemeenteblad.

In het huis-aan-huisblad De Schakel worden de openbare bekendmakingen nog wel in verkorte vorm op de gemeentepagina weergegeven.

De gemeentepagina vindt u onderstaand als pdf-bestand.

Klachten bezorging De Schakel Midden-Delfland

Voor klachten over de bezorging kunt u bellen met Broos Verspreidingen, telefoon 0174 514 508.