Wat is het?

Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, heeft u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken:

  • als tuin of wei
  • voor opslag van bouwmaterialen
  • om een container op te plaatsen

Wat moet ik doen?

U vraagt de gemeente of u de grond mag gebruiken. Geef daarbij de volgende informatie:

  • waarvoor u de grond wilt gebruiken
  • van wanneer tot wanneer u de grond wilt gebruiken

Hoe werkt het?

Als de gemeente akkoord gaat, mag u de grond gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Hoeveel kost het?

De leges worden jaarlijks geïndexeerd en kunt u vinden in de tarieventabel van de legesverordening.

Wat heb ik nodig?

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van de grond

Extra informatie

De gemeente Midden-Delfland heeft sommige categorieën van voorwerpen vrijgesteld van bovengenoemde vergunningsplicht. U kunt deze uitzonderingen vinden in het Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland houdende regels omtrent het aanwijzen van zaken volgens de algemene plaatselijke verordening, artikel 2:10.

Voor bovenstaande uitzonderingen geldt dat daardoor geen gevaar of hinder ontstaat voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu of dat daardoor het uiterlijk aanzien van de gemeente wordt geschaad. Dit wordt nader toegelicht in bovengenoemd besluit onder artikel 2:10.

Heeft u gevonden wat u zocht?