De handhavers houden toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, waaronder de Algemene plaatselijke verordening. Zo controleren de handhavers of inwoners en ondernemers zich aan de regels houden. Dat doen zij om de gemeente leefbaar en veilig te houden.
Als Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) mogen de handhavers daarbij indien nodig ook personen staande houden, aanhouden en bekeuren. Ook kunnen de handhavers bij een ongeval eerste hulp verlenen, of bij een calamiteit de hulpdiensten of de gemeente Midden-Delfland ondersteunen.

U herkent de handhavers aan de handhaving uniform en aan de handhavingsdienstmotor .

Wat kunt u melden bij de handhaving?

Telefonisch melden

De volgende zaken kunt u telefonisch melden:

  • overlast jeugd (op dit moment)
  • vuurwerkoverlast
  • overlast vaarverkeer

Tijdens kantooruren kunt u het algemene nummer van de gemeente bellen, telefoon (015) 380 41 11. Buiten kantooruren kunt u het algemene nummer van de politie bellen, telefoon 0900 88 44. Bij levensbedreigende situaties bel altijd 112.

Melden via meldingsformulier/BuitenBeter app

De volgende zaken kunt u online melden:

  • onveilig gevoel
  • overige Horeca, standplaats & evenementen
  • overlast honden
  • overlast jeugd
  • verkeer en parkeren

Maak voor uw melding gebruik van het meldingsformulier buitenruimte of van de BuitenBeter app.