Van harte welkom!

Wij willen een respectvolle, gastvrije en veilige gemeente zijn. Wij verwachten dat iedereen, medewerkers en bezoekers, hieraan bijdraagt. Daarvoor zijn onderstaande gedragsregels gemaakt. Deze gelden voor alle contacten en communicatiekanalen, zoals: telefoon, e-mail, tijdens een bezoek aan het gemeentehuis, bij een huisbezoek en bij contacten met medewerkers buiten.

Wat mag u van ons verwachten?

 • wij behandelen u met respect
 • wij staan u op vriendelijke en correcte wijze te woord
 • wij informeren u juist en tijdig
 • wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens
 • wij houden ons aan de afspraken die wij met u maken
 • wij verwerken uw aanvraag of verzoek zo snel mogelijk, in ieder geval binnen de wettelijke termijnen.

Wat verwachten wij van u?

 • u behandelt ons met respect en spreekt ons correct aan
 • u geeft ons de juiste en noodzakelijke informatie voor de behandeling van uw aanvraag of verzoek
 • u geeft wijzigingen in verband met uw aanvraag of verzoek tijdig aan ons door
 • u houdt zich aan de afspraken die wij met elkaar maken
 • u volgt eventuele aanwijzingen op.

Wat vinden wij niet acceptabel?

 • schelden, beledigen, discriminerende taal of schreeuwen
 • bedreigen of op een andere manier intimideren van medewerkers
 • het bemoeilijken of onmogelijk maken van ons werk
 • het lastig vallen van andere bezoekers
 • handtastelijkheden en lichamelijk geweld
 • het gooien met en het vernielen van spullen
 • elke andere vorm van agressie en geweld
 • het mee naar binnen nemen van uw huisdier (met uitzondering van hulphonden)
 • onder invloed van alcohol en drugs het gemeentehuis bezoeken
 • roken binnen het gemeentehuis
 • het meenemen van messen en andere wapens

Niet correct behandeld?

Wij behandelen u volgens de regels. Bent u van mening dat u toch niet correct bent behandeld door een van ons, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure.

Wij gaan er vanuit dat u ook ons correct behandelt. Als het toch voorkomt dat u een van ons niet correct behandelt, dan spreken wij u daarop aan en kunnen wij maatregelen nemen. Bijvoorbeeld u wordt niet verder geholpen en u mag het gebouw niet meer binnenkomen.

Als er sprake is van schade, verhalen wij die op degene die het heeft veroorzaakt. Alle incidenten worden geregistreerd en mogelijk wordt de politie ingeschakeld.

Tot slot

Door het volgen van deze huisregels zorgen we met elkaar voor een prettige samenwerking.

De medewerkers van de gemeente Midden-Delfland

Heeft u gevonden wat u zocht?