Keenenburg V, fase 2 komt er aan. Er wordt hard gewerkt aan een tender en woningbouwrealisatie. Wij informeren u over de ontwikkelingen.

Keenenburg V bestaat uit 2 delen: de locatie van het voormalige gemeentehuis en de Johannahoeve met het achterliggende land. Op de locatie van het voormalige gemeentehuis aan de Keenenburgweg realiseerden we eerder al nieuwbouw onder de naam Keenenburg V, fase 1. Het laatste kleine deel hiervan (nu een grasveld) komt op een later moment tot ontwikkeling.

Op het terrein van de Johannahoeve en achtergelegen land realiseren wij nieuwbouw: Dit is het project Keenenburg V, fase 2.

Locatie Project Keenenburg fase 2

Project Keenenburg Fase 2

Op 14 november 2017 stemde de gemeenteraad in met de herijking van het woningbouwprogramma van fase 2 voor de locatie Keenenburg V in Schipluiden. Dit is nodig omdat de druk op de woningmarkt in Schipluiden groot is. Dat is nu, anno 2023, niet anders. Er is een grote behoefte aan woningen voor diverse doelgroepen.

In 2019 is het Bestemmingsplan Keenenburg V, fase 2 vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan Keenenburg V fase 2 is op 26 maart 2019 vastgesteld. In 2021 is de Johannahoeve aangekocht. Nu alle gronden van de gemeente zijn, pakken we door en zetten we in op een tender voor de verkoop van het plangebied met als doel zo vlot als mogelijk 39 woningen te realiseren. Hiermee zetten we als gemeente in op een mooie wijk met een dorps karakter en een divers woningaanbod op een prachtige plek, niet ver van de kern van Schipluiden.

Verbeelding beeldkwaliteitsplan Keenenburg V fase 2

In Keenenburg V, fase II komen 39 woningen inclusief de woningen Hoeve Johanna. In totaal komen in deze wijk:

  • 4 goedkope koopwoningen/appartementen: prijs tot € 218.000,- (prijspeil 2023);
  • 8 betaalbare koopwoningen met tuin: prijs tot € 355.000,- (prijspeil 2023);
  • 8 rijwoningen in de vrije sector;
  • 4x 2 onder-een-kapwoningen in de vrije sector;
  • 3 (semi-)vrijstaande woningen met tuin in de vrije sector;
  • 8 ruime appartementen in de vrije sector.

Het prijsniveau van de koopwoningen in de vrije sector is nog niet bekend.

Update april 2024

Werkzaamheden plangebied
Zoals u wellicht al heeft gezien is er meermaals activiteit geweest op de projectlocatie van Keenenburg V fase 2. Zo heeft er recent archeologisch onderzoek en bodemonderzoek plaatsgevonden. We verwachten in mei een uitgebreide nieuwsbrief rond te sturen aan omwonenden en deze ook op deze website te plaatsen. Daarin zullen wij u uitgebreid informeren over diverse zaken. Ook zult u daarin een Save the Date vinden voor een informatie bijeenkomst die naar verwacht in de zomer zal plaatsvinden.


Raadsbesluit groene daken

Op 23 april 2024 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel groene daken vastgesteld. Hiermee wordt het addendem bij het beeldkwaliteitsplan toegevoegd. U kunt het addendum hieronder bij documenten inzien. 

Voortgang 2023: Laatste onderzoeken & Tender

De gemeente bereidt een tender voor om een marktpartij (ontwikkelaar/aannemer) te selecteren die Keenenburg V fase 2 gaat ontwikkelen en bouwen.

In juni 2023 heeft het college een uitgebreide brief naar de gemeenteraad gestuurd om hen te informeren over de voortgang. Deze vindt u onderaan bij de bijlagen. 

Een tender is een prijsvraag voor marktpartijen (ontwikkelaars/aannemers) in de vorm van een soort ontwerpwedstrijd. Via een tender kunnen marktpartijen zich inschrijven. De marktpartijen worden gevraagd een ontwerp te maken voor Keenenburg V, fase II. Dit ontwerp moet gebaseerd zijn op de uitgangspunten van het geldend bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Daar mag niets aan gewijzigd worden.

De gemeente selecteert op basis van kwaliteitscriteria het winnende ontwerp en de bijbehorende de winnende marktpartij. De keuze om de locatie te ontwikkelen via een tender heeft te maken met nieuwe wetgeving. Tegelijkertijd biedt een tender de mogelijkheid om het beste plan te selecteren. De gemeente is voornemens om in het vierde kwartaal van 2023 de tenderprocedure te starten. Het doorlopen van de hele tenderprocedure duurt ongeveer 6 maanden. Of deze planning haalbaar is, is  afhankelijk van resultaten uit onderzoeken. Enkele noodzakelijke onderzoeken zijn nog niet afgerond.  

Het resultaat van de tenderprocedure is een ontwerp van de wijk, met ontwerp van alle woningtypes.

Marktpartijen kunnen zich op dit moment nog niet melden bij de gemeente. Zodra de tender gepubliceerd wordt, wordt dit breeduit gecommuniceerd via deze website, sociale media en andere kanalen.

Voortgang 2023: Informatieavond

Rond de periode van publicatie van de tender zal de gemeente bovendien een informatieavond voor omwonenden en inwoners van Schipluiden organiseren. Op deze manier informeren wij de inwoners over het voorgenomen plan, de tenderprocedure en de voorgenomen planning. Over de datum en locatie wordt u later dit jaar geïnformeerd via deze website, sociale media en andere kanalen.

Voortgang 2021: Aankoop Hoeve Johanna

Eind april 2021 werd de gemeente Midden-Delfland eigenaar van de Hoeve Johanna en omliggende kavels. Hiermee heeft de gemeente alle grond in bezit die nodig is voor de ontwikkeling van woningbouwproject Keenenburg V fase 2.

Het woningbouwproject Keenenburg V fase 2 bestaat uit maximaal 39 woningen. Het bestemmingsplan voor fase 2 is al gewijzigd en vastgesteld. Nieuwbouwproject Keenenburg V fase 2 kan nu definitief ontwikkeld worden. De gemeente selecteert in 2024 een marktpartij. De planning is erop gericht dat de ontwikkelaar in 2025 de woningen in de verkoop kan brengen en kan starten met de bouw.

Interesse

Het is nog niet mogelijk om u in te schrijven voor woningen in dit project. Wij kunnen u wel opnemen in onze interesselijst, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van het project. Neemt u hiervoor contact op met het team Locatieontwikkeling van de gemeente Midden-Delfland: (015) 380 41 11 of locatieontwikkeling@middendelfland.nl.


Op het moment dat u zich als geïnteresseerde meldt, stemt u in met het vastleggen van uw naam, mailadres en telefoonnummer in ons systeem. Ook stemt u er mee in dat wij uw gegevens in de toekomst beschikbaar stellen aan de marktpartij die de woningen gaan verkopen.

Indien u zich eerder al heeft aangemeld voor de interesselijst, maar niet meer woningzoekend bent, stellen wij het op prijs als u ons hierover informeert. Vanwege de AVG (wetgeving op Privacy) kunnen wij u niet zomaar een bericht sturen.

Heeft u gevonden wat u zocht?