Stimuleringssubsidie Kunst, Cultuur en Sociale Verbinding in 2023!

Gemeente Midden-Delfland hecht veel waarde aan het versterken van de sociale verbinding en de lokale identiteit van Midden-Delfland. Daarom stelt de gemeente ook voor 2023 weer een stimuleringssubsidie voor kunst- en cultuuractiviteiten beschikbaar. De subsidie is bedoeld als ondersteuning van nieuwe initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. Deze initiatieven dragen bij aan de versterking van de eigen identiteit van (de dorpen van) Midden-Delfland. Vrijwilligersorganisaties of groepen betrokken inwoners van de gemeente kunnen de subsidie aanvragen. 

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een aanvraag voldoen aan verschillende voorwaarden. Deze voorwaarden staan omschreven in de subsidieregeling. Via de volgende link komt u meteen bij de subsidieregeling terecht:  Subsidieregeling Kunst, Cultuur en Sociale Verbinding 2022(externe link). ( Het jaartal 2022 verwijst naar het jaar waarin de subsidieregeling in werking trad. De regeling is ook in de komende jaren van kracht).

Aanvraag indienen

Voor het aanvragen van de subsidie gebruikt u een van de aanvraagformulieren die u onderaan deze pagina vindt. U kunt een aanvraag indienen tot en met 1 maart 2023.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Lemmers van de afdeling Samenleving & Dienstverlening. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (015) 380 41 11 of mailadres subsidie@middendelfland.nl