Stimuleringssubsidie Kunst, Cultuur en Sociale Verbinding in 2022!

Gemeente Midden-Delfland hecht veel waarde aan het versterken van de sociale verbinding en de lokale identiteit van Midden-Delfland. Daarom stelt de gemeente ook voor 2022 weer een stimuleringssubsidie voor kunst- en cultuuractiviteiten beschikbaar. De subsidie is bedoeld als ondersteuning van nieuwe initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. Deze initiatieven dragen bij aan de versterking van de eigen identiteit van (de dorpen van) Midden-Delfland. Vrijwilligersorganisaties of groepen betrokken inwoners van de gemeente kunnen de subsidie aanvragen. 

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een aanvraag voldoen aan verschillende voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u op deze pagina. Hier vindt u ook meteen het aanvraagformulier. Lees hier over de Subsidieregeling Kunst, Cultuur en Sociale Verbinding 2022.

U kunt een aanvraag indienen tot en met 15 februari 2022.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Bart de Vos van de afdeling Samenleving & Dienstverlening. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (015) 380 41 11 of mailadres subsidie@middendelfland.nl