Wat is een (beschermd) monument?

Een monument heeft twee veelvoorkomende betekenissen. De eerste betekenis is dat van een gedenkteken dat is opgericht ter herinnering aan een historische persoon of gebeurtenis. Dit kan bijvoorbeeld een standbeeld zijn of een boog. De tweede betekenis is dat van een gebouw, bouwwerk of object dat door zijn schoonheid of historische waarde beschermd wordt. Sommige gebouwen, bouwwerken of objecten zijn zo belangrijk dat zij beschermd worden op basis van de Monumentenwet 1988. Het behoud van deze monumenten is een algemeen belang. In dat geval spreken we van beschermde monumenten.

Monumenten die uniek zijn voor Nederland, worden of zijn door de minister aangewezen als rijksmonument. Monumenten die niet uniek zijn voor Nederland, maar wel belangrijk zijn voor de lokale cultuurhistorie, zijn of worden door het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente aangewezen als gemeentelijk monument.

Hoeveel monumenten telt Midden-Delfland?

De gemeente Midden-Delfland telt 267 monumentale gebouwen. Hiervan zijn 98 monumenten aangewezen als rijksmonument, en 169 als gemeentelijk monument.

Heeft u gevonden wat u zocht?