Wat is het?

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Aanvragen

Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl(externe link).

Wat moet ik doen?

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een oriënterend gesprek. Dit is een eerste kosteloos gesprek waarbij u uw ideeën toelicht. En waarbij de gemeente haar aandachtspunten deelt en toelicht hoe het vervolgproces eruit ziet. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente: via het algemene telefoonnummer (015) 380 41 11 of door te mailen naar bwt@middendelfland.nl voor het maken van een afspraak.

 • Check op Omgevingsloket online(externe link) of u een omgevingsvergunning nodig hebt of vraag een eerste oriënterend gesprek aan.
 • Is er na een eerste gesprek niet geheel duidelijk of uw initiatief vergunbaar of kansrijk is? Dan kunt u een onderzoek te laten uitvoeren naar de kansrijkheid van uw plan. Daarvoor dient u een schetsplan in.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze. Ontwerpbesluiten die ter inzage liggen, kunt u inzien op de pagina Stukken ter inzage.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Hoeveel kost het?

Zie voor de kosten de tarieventabel van de legesverordening, titel 2 hoofdstuk 2 en 3.

Heeft u voorafgaand aan de definitieve aanvraag Omgevingsvergunning een schetsplan ingediend? Dan trekken wij de leges voor dit schetsplan af van de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag Omgevingsvergunning.

Wat heb ik nodig?

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100)
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u van ons bericht. De gemeente kan deze periode met 6 weken verlengen. Soms hebben wij advies en toestemming van een andere organisatie (bevoegd gezag) nodig. Dan komen er nog 4 weken bij.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? 
Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Heeft u gevonden wat u zocht?