De gemeente maakt haar bekendmakingen officieel bekend in het Gemeenteblad. In de bekendmaking staat vermeld of er stukken ter inzage liggen.

Inzien omgevingsvergunning

Wanneer u een omgevingsvergunning wilt inzien, dan kunt u dit via de mail bwt@middendelfland.nl of telefonisch via (015) 380 41 11 aanvragen. Dat geldt ook voor de stukken die bij de bekendmaking horen. Deze documenten zijn anoniem. Dat betekent dat er geen namen en andere privégegevens op mogen staan.

Stukken ter inzage (online)

Stukken die ter inzage liggen kunt u digitaal bekijken op officielebekendmakingen.nl(externe link). Klik in een publicatie in de linker kolom op ‘bekijk documenten'.  
U kunt de stukken ook inzien bij het Klant Contact Centrum van de gemeente.
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

Niet eens met bestemmingsplan plan of besluit?

Bent u het niet eens met een ontwerpbesluit of een besluit van de gemeente? Dan kunt u dat op verschillende manieren laten weten. De manier waarop u dat kunt doen verschilt, dit is afhankelijk van de status van een plan of voorstel.

Wanneer gebruik je wat?

  • Aanvraag omgevingsvergunning: u kunt tegen een aanvraag nog geen zienswijze of bezwaar indienen
  • Ontwerp-bestemmingsplan, ontwerpbesluit omgevingsvergunning of besluit ligt ter inzage: zienswijze indienen
  • U bent het niet eens met een besluit van de gemeente: bezwaar maken

Soms geldt een afwijkende regeling. Dan wordt dat in de bekendmaking vermeld.

Stukken ter inzage (online):

Heeft u gevonden wat u zocht?