De gemeente maakt haar bekendmakingen officieel bekend in het Gemeenteblad. In de bekendmaking staat vermeld of er stukken ter inzage liggen.

Stukken ter inzage op het gemeentehuis

De aanvragen en besluiten omgevingsvergunningen voor bouw, verbouw en sloop liggen op het gemeentehuis voor u ter inzage. De dossiers kunt u inzien op de computer in de hal van het KCC (Klant Contact Centrum). Kijk bij de openingstijden van het gemeentehuis wanneer u hiervoor terecht kunt.

Stukken ter inzage (online)

Enkele stukken, zoals bestemmingsplannen en sommige besluiten die ter inzage liggen, kunt u onderstaand ook online inzien.

Niet eens met een plan of besluit?

Bent u het niet eens met een plan dat ter inzage ligt of een besluit van de gemeente? Dan kunt u dat op verschillende manieren laten weten. De manier waarop u dat kunt doen verschilt, dit is afhankelijk van de status van een plan of voorstel.

Wanneer gebruik je wat?

  • Aanvraag omgevingsvergunning: u kunt tegen een aanvraag nog geen bezwaar indienen
  • Plan of ontwerpbesluit ligt ter inzage: zienswijze indienen
  • U bent het niet eens met een besluit van de gemeente: bezwaar maken

Soms geldt een afwijkende regeling. Dan wordt dat in de bekendmaking vermeld.

Heeft u gevonden wat u zocht?