Alarmnummers

Alarmnummer Ambulance/ Brandweer/ Politie: 112

In niet-levensbedreigende situaties:

  • Brandweer: 088 886 8000
  • Politie: 0900 88 44 (lokaal tarief)
  • Crisisdienst Jeugdhulp: 070 379 51 60

Storingsnummers

  • Elektriciteit en gas: (0800) 1265
  • Kabel: (088) 224 9111 (lokaal tarief)
  • Water: (0900) 0787 (lokaal tarief)

Storingen (druk)rioleringen

  • Tijdens kantooruren: (015) 380 41 11
  • Buiten kantooruren: (06) 55 85 78 02

Bij storingen aan een IBA kunt u contact opnemen met het Hoogheemraadschap van Delfland, telefoon (015) 260 81 08.

Zorg en welzijn

Voor belangrijke telefoonnummers en hulpdiensten op het gebied van zorg en welzijn kijk op de pagina Belangrijke telefoonnummers en hulpdiensten.

Dieren

  • Meldpunt voor dierenmishandeling/verwaarlozing: 144
  • Dierenambulance: 06 51 16 68 99 

Melding maken van regenwateroverlast

Tijdens hevige regenval kunnen problemen ontstaan in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan losgeraakte of drijvende putdeksels, verstopte rioleringen en veel water op straat. Om de gemeente, brandweer en het waterschap tijdens deze momenten zo effectief mogelijk te kunnen laten optreden, vragen we uw hulp. Ziet u dat regenwater tot problemen leidt, maak dan een melding bij de gemeente.

Stookoverlast

Heeft u overlast door houtstook? Kijk op de pagina Stookoverlast wat u kunt doen en waar u de overlast kunt melden.

Meldingen van gladheid

Kijk op de pagina Gladheidbestrijding hoe u een melding van gladheid (door sneeuw en ijs) kunt doen.

Heeft u gevonden wat u zocht?