Iedereen heeft recht op zorg

We vinden het belangrijke dat alle inwoners die zorg nodig hebben die zorg ook krijgen. Gemeente en zorgaanbieders doen er alles aan om de zorg goed af te stemmen. Soms gaat er per ongeluk iets mis bij het verlenen van de zorg. Dat kan gebeuren en dan proberen we dit zo snel mogelijk te herstellen. Maar soms gaat er opzettelijk iets mis en dan moeten we ingrijpen.

Melden van vermoedelijke zorgfraude

Denkt u dat iemand onterecht zorg of zorggelden krijgt vanuit de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) of Jeugdwet (bijvoorbeeld als een Pgb, persoonsgebonden budget)?

Heeft u het vermoeden dat een zorgaanbieder regels overtreedt om er zelf beter van te worden? Komt de zorgaanbieder lange tijd veel minder dan afgesproken is met de gemeente.

Dan willen we graag dat u dit meldt bij onze toezichthouder Zorg, want wij willen dat inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Wat is zorgfraude?

Wat we niet willen, is dat gemeenschapsgeld uitgegeven wordt aan zorg die niet geleverd wordt of die van slechte kwaliteit is. Ondanks dat we strenge eisen stellen aan de kwaliteit van zorg, kunnen we niet altijd voorkomen worden dat het toch mis gaat. En dan is uw melding heel belangrijk.

Mogelijke situaties die kunnen duiden op zorgfraude:

 • Zorg laten betalen (declareren) zonder dat er zorg geleverd is
 • Zorg leveren met ondeskundig personeel
 • Geld voor meer of andere zorg vragen of laten betalen (declareren) dan geleverd is
 • Meer zorg aanvragen of leveren dan nodig is
 • Geld voor zorg vragen (declareren) die al op een andere manier wordt betaald
 • Zorg blijven leveren, terwijl het niet (meer) nodig is
 • Minder (goede) zorg leveren dan nodig is
 • Als de veiligheid van de inwoner in het geding is
 • Een administratie die niet op orde is
 • Het oneerlijk zijn over een situatie, zodat er onterecht geld of zorg gedeclareerd kan worden
 • Aanleveren van vervalste/ verzonnen informatie (onjuiste voorstelling van zaken / misbruik van DigiD)
 • De persoon die zorg nodig heeft maakt misbruik van voorzieningen. Bijvoorbeeld: de persoon heeft geen huishoudelijke hulp nodig of besteedt het budget aan iets anders dan aan zorg

Hieronder vindt u een kort filmpje waarin uitgelegd wordt wat zorgfraude is en in wat voor soort situaties dit kan spelen.

Bekijk de animatievideo(externe link) op YouTube.

Wat moet u weten?

Meldt u anoniem? Dan kunnen wij geen contact met u opnemen voor meer informatie. Meldt u daarom zoveel mogelijk informatie om een grondig onderzoek te doen.

Doet u de melding niet anoniem? Dan kan uw naam tijdens het vervolgonderzoek bekend worden bij degene over wie u een melding doet.

Een melding wordt altijd onderzocht. U krijgt geen informatie over het onderzoek als wij vaststellen dat iemand of een zorgaanbieder onterecht voorzieningen, zorg of zorggelden vanuit de Wmo ontvangt. Wel kunnen wij deze voorzieningen, zorg of zorggelden van deze persoon of zorgaanbieder aanpassen of stopzetten.

Melding maken

U kunt uw melding mailen naar toezichthouderzorg@middendelfland.nl of opsturen naar:

Gemeente Midden-Delfland

Anna van Raesfeltstraat 37

2636 HX Schipluiden

t.a.v. de Toezichthouder Zorg