Wat is het?

De gemeente kan u helpen als u zich langer dan 6 maanden niet meer zelfstandig kunt verplaatsen. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. In de eerste maanden kunt u in de meeste gevallen gebruik maken van een algemene hulpdienst, zoals bijvoorbeeld de MuS of het openbaar vervoer. Kijk daarvoor ook op de pagina Wat kunt u zelf doen.

De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een vervoersvoorziening krijgen.

Wat moet ik doen?

Als u zich langer dan 6 maanden niet meer zelfstandig buitenshuis kunt verplaatsen, neem dan contact op met de gemeente.

  • U kunt iedere werkdag bellen naar het team Wmo van de gemeente Midden-Delfland via telefoon (015) 380 41 11 of u kunt een mail sturen naar wmo@middendelfland.nl.Ook kunt u langskomen in het gemeentehuis in Schipluiden. Zie voor de meest recente openingstijden: https://www.middendelfland.nl/openingstijden-sociale-zaken
  • U maakt melding van uw probleem.
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie. Vindt u het moeilijk om een gesprek te voeren? Dan kunt u iemand uit uw omgeving, zoals bijvoorbeeld een familielid of vriend(in), vragen om aanwezig te zijn bij dit gesprek. Ook kunt u vragen naar een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze persoon ondersteunt u dan tijdens de gesprekken en het verdere traject. Wilt u aanmerking komen voor een cliëntondersteuner? Geef dit aan bij de melding.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt. U kunt hiervoor eventueel ook een persoonlijk plan inleveren. In dit persoonlijk plan kunt u aangeven wat u denkt nodig te hebben om weer voldoende zelfredzaam te zijn en/of te kunnen participeren in de samenleving. Dit persoonlijk plan is niet verplicht en alleen van toepassing als u dit zelf graag wilt.

Als een vervoersvoorziening via de Wmo de beste oplossing blijkt te zijn, dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen.

Hoe werkt het?

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst onderzoekt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden of bekenden.Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst, zoals bijvoorbeeld de MuS, of het openbaar vervoer. Als dit niet lukt, dan kan de gemeente u verder helpen. De gemeente kan u bijvoorbeeld het volgende bieden:

  • een RegioTaxi pas;
  • een scootmobiel.

Hoeveel kost het?

Wanneer u een vervoersvoorziening door de gemeente krijgt toegekend, bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Met uitzondering van de Regio Taxi pas. De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Uw eigen bijdrage kunt u berekenen op CAK - Rekenhulp Eigen Bijdrage (hetcak.nl)(externe link) De gemeente heeft geen bemoeienis met inning van de eigen bijdrage.

Hoe lang duurt het?

  • Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen.
  • U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden.
  • Daarna kunt u een aanvraag indienen. Deze aanvraag bestaat uit een voor akkoord ondertekend verslag zoals hierboven genoemd.
  • Binnen 2 weken nadat de aanvraag compleet is ingediend bij de gemeente ontvangt u bericht. Dit is een brief met daarin een besluit of u wel of geen begeleiding ontvangt vanuit de gemeente.

Extra informatie

Bent u het niet eens met een besluit dat het CAK heeft genomen? Bijvoorbeeld de brief waarin uw eigen bijdrage is vastgesteld? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Op www.hetcak.nl/zelf-regelen/bezwaar-maken(externe link) wordt uitgelegd hoe u bezwaar kunt maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?