Toekomstbestendig wonen, ondernemen, werken en recreëren in 2050? Midden-Delfland stelt samen met inwoners, ondernemers en organisaties een visie op voor de toekomst. Zo blijft Midden-Delfland aantrekkelijk. 

Toekomstscenario’s voor Midden-Delfland

Afgelopen zomer heeft de gemeente via onder andere een huis-aan-huis ansichtkaartenactie, een online enquête en gesprekken bij supermarkten en festivals ideeën voor 2050 verzameld bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Alle input werd uitgewerkt in toekomstscenario’s; vier verschillende verhalen over hoe Midden-Delfland eruit zou kunnen zien in 2050. 

Dit waren de vier toekomstscenario's:
Toekomstscenario A
Toekomstscenario B
Toekomstscenario C
Toekomstscenario D

Midden-Delfland 2050

Via een online enquête, een swipografie en de Dag van de Toekomst konden inwoners, ondernemers en belangenorganisaties vervolgens op verschillende manieren hun mening geven over deze scenario's. Van die gelegenheid werd volop gebruik gemaakt. Op basis van de bevindingen wordt nu de toekomstvisie voor Midden-Delfland opgesteld. We verwachten dat deze na de zomer van 2024 gereed is.

Lees meer over hoe Cittaslow van belang is voor de toekomstvisie.