Wat is het?

Als u een evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

Voor gesloten evenementen geldt: vanaf 1 januari 2024 zijn wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten niet meer toegestaan. Een circulair systeem, waarbij bekers en bakjes retour komen voor hergebruik is dan verplicht.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat(externe link).

Melding of aanvraag vergunning?

De gemeente Midden-Delfland heeft kleine evenementen vrijgesteld van bovengenoemde vergunningsplicht. U kunt deze voorwaarden vinden in de Algemene plaatselijke verordening Midden-Delfland(externe link), artikel 2:25a. Er kan dan worden volstaan met een melding.

Let op: voldoet uw evenement niet aan al deze voorwaarden? Dan is een aanvraag voor een evenementenvergunning noodzakelijk. 

Direct regelen

Evenement - vergunning of melding

Wat moet ik doen?

 • Vraag de vergunning aan bij de gemeente.
 • Voor grote evenementen doet u dit minstens 20 weken van tevoren. Voor middelgrote evenementen doet u dit minstens 16 weken van tevoren.
 • Als u alleen een melding hoeft te doen, doet u dit minstens 2 weken van tevoren.
 • Geef de volgende informatie:
  • naam van de organisator
  • naam van de contactpersoon op het evenement
  • omschrijving van activiteiten op het evenement
  • datum en tijdstip van het evenement
  • datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
  • verwachte aantal bezoekers of deelnemers
  • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
  • of er straten afgesloten moeten worden
  • verwachte geluid (soort, tijd, locatie)
  • manier van stroomvoorziening
  • of u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt
  • tekening van het evenemententerrein of de route van bijvoorbeeld een optocht
  • technische gegevens over bouwwerken op het evenemententerrein
  • hoe en door wie het terrein of de route na afloop wordt schoongemaakt

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een parkeerontheffing, verwijzingsborden of een ontheffing voor het schenken van alcohol. 

Vindt het evenement op het water plaats? Dan is er eventueel ook een vergunning of ontheffing nodig van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

 • een maximum aantal personen
 • een bepaalde begin- en eindtijd
 • geen muziek voor of na bepaald tijdstip
 • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen
 • geen grote voorwerpen plaatsen

Hoeveel kost het?

De melding is gratis. De leges voor de vergunning worden jaarlijks geïndexeerd en kunt u vinden in de tarieventabel van de legesverordening.

Hoelang duurt het?

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan de termijn voor ten hoogste acht weken uitstellen.

Melding klein evenement

U krijgt bericht als de gemeente wil dat u zich aan bepaalde regels houdt. Ook als zij uw evenement verbiedt, krijgt u bericht. Dit bericht krijgt u binnen 5 werkdagen nadat u uw melding heeft gedaan.

Extra informatie

De gemeente heeft voor evenementen beleid vastgesteld. In dit beleid kunt u lezen welke voorwaarden gelden voor het houden van evenementen. Lees hier het beleidskader evenementen.

Voor het plaatsen van bouwwerken zoals bijvoorbeeld podia, tribunes, tenten en decor-schermen is de Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria(externe link) bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning van toepassing.

Bij het gebruik van een gesloten tent gelden er in verband met de brandveiligheid een aantal veiligheidsvoorschriften. U vindt de voorschriften in het BGBOP (Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen).(externe link)

Gebruik stroomkasten

Op de marktlocaties van de gemeente Midden-Delfland (Slot de Houvelaan in Maasland, Koningin Julianaplein in Den Hoorn en Keenenburgweg in Schipluiden) is het mogelijk om stroom te gebruiken via de daar aanwezige stroomkasten van de gemeente Midden-Delfland. Deze stroomkasten kunnen ook voor andere publieke evenementen worden ingezet. Lees meer op de pagina Stroomkasten.

Evenementenverkeersregelaars nodig voor uw evenement?

Alle informatie over en voor evenementenverkeersregelaars vindt u op de pagina Evenementenverkeersregelaarscursus via E-learning.

Heeft u gevonden wat u zocht?