Zonne-energie

Er zijn twee mogelijkheden om zonne-energie te gebruiken als bron van energie: zonnepanelen en warmteboilers.

Hierbij komen er geen broeikasgassen vrij zoals koolstofdioxide. Een zonnepaneel zet de zonnestralen om in elektriciteit. Een warmteboiler zet de zonnestalen om in warmte. Door het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler wekt u duurzame energie op en zorgt u voor een verminderde CO2-uitstoot van uw huishouden. Helaas zijn niet alle daken geschikt voor zonne-energie. Onder meer de ligging van het dak is daarbij bepalend.

Heeft u interesse?

De gemeente Midden-Delfland is aangesloten bij het regionale energieloket, de WoonWijzerWinkel. Inwoners worden daar voorzien van passend en vrijblijvend advies over duurzame energiezaken. Op de website van de WoonWijzerWinkel leest u meer over de mogelijkheden van het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler. Of laat een vrijblijvende en gratis dakscan voor u woning maken, dit doet u door het invullen van uw postcode en huisnummer. Deze dakscan levert u inzicht in de terugverdientijd van diverse zonnepanelen. 

Energiecoöperatie EnergieC

Wel de voordelen van zonne-energie maar geen panelen op uw dak? Of wilt u lokaal investeren in groene energie? U kunt als inwoner van de gemeente Midden-Delfland deelnemen aan de lokale energiecoöperatie EnergieC. De energiecoöperatie legt zonnepanelen op grote daken in de omgeving, bijvoorbeeld bij Caravanopstalling Van Dorp. Als deelnemer krijgt u korting op uw energiebelasting en een deel van de stroomopbrengst. Kijk voor meer informatie op: www.energiecmiddendelfland.nl  

  Bomen en zonnepanelen

  De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken om bomen te verwijderen of te snoeien omdat zij voor schaduw zorgen op zonnepanelen. De gemeente vindt zowel bomen als duurzame energie belangrijk. Het vellen van bomen, enkel om reden van het plaatsen van zonnepanelen, staat haaks op het duurzaam groenbeleid dat de Gemeente Midden-Delfland hanteert. Om die reden kent gemeente Midden-Delfland de volgende uitgangspunten:

  1. Bestaande situaties, de bestaande boom gaat vóór en wordt behouden. Ook als de boom in de toekomst nog zal groeien. Bij de plaatsing van zonnepanelen moet daar rekening mee worden gehouden.
  2. Nieuwbouw, op nieuwbouwlocaties waar bomen worden aangeplant, wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van zonnepanelen en/of de eventuele plaatsing daarvan, bijvoorbeeld in het programma van eisen voor in-/externe projectontwikkelaars.
  3. Herinrichting, bij herinrichting van gebieden waar bomen gekapt of gesnoeid moeten worden, gelden dezelfde regels als voor nieuwbouwlocaties. Als het vanuit herinrichtingsplannen niet nodig is om bestaande bomen te kappen of te snoeien of als herbeplanting op de locaties van de oude bomen plaatsvindt, gelden dezelfde regels als voor bestaande situaties.

   Meer informatie

   Meer informatie over bomen en zonnepanelen leest u in de Notitie “Uitgangspunten bomen in relatie tot zonnepanelen”

   Heeft u gevonden wat u zocht?