Zonne-energie

Er zijn twee mogelijkheden om zonne-energie te gebruiken als bron van energie: zonnepanelen en warmteboilers.

Hierbij komen er geen broeikasgassen vrij zoals koolstofdioxide. Een zonnepaneel zet de zonnestralen om in elektriciteit. Een warmteboiler zet de zonnestalen om in warmte. Door het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler wekt u duurzame energie op en zorgt u voor een verminderde CO2-uitstoot van uw huishouden. Helaas zijn niet alle daken geschikt voor zonne-energie. Onder meer de ligging van het dak is daarbij bepalend.

Heeft u interesse?

Er is een kaart waarmee u eenvoudig kunt zien wat de potentie is van PV-panelen op het dak van uw woning. Deze kunt u vinden op de website Zonatlas(externe link).

Energiecoöperatie EnergieC

Wel de voordelen van zonne-energie maar geen panelen op uw dak? Of wilt u lokaal investeren in groene energie? U kunt als inwoner van de gemeente Midden-Delfland deelnemen aan de lokale energiecoöperatie EnergieC. De energiecoöperatie legt zonnepanelen op grote daken in de omgeving, bijvoorbeeld bij Caravanopstalling Van Dorp. Als deelnemer krijgt u korting op uw energiebelasting en een deel van de stroomopbrengst. Kijk voor meer informatie op: www.energiecmiddendelfland.nl(externe link)  

  Bomen en zonnepanelen

  De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken om bomen te verwijderen of te snoeien omdat zij voor schaduw zorgen op zonnepanelen. De gemeente vindt zowel bomen als duurzame energie belangrijk. Het vellen van bomen, enkel om reden van het plaatsen van zonnepanelen, staat haaks op het duurzaam groenbeleid dat de Gemeente Midden-Delfland hanteert. Om die reden kent gemeente Midden-Delfland de volgende uitgangspunten:

  1. Bestaande situaties, de bestaande boom gaat vóór en wordt behouden. Ook als de boom in de toekomst nog zal groeien. Bij de plaatsing van zonnepanelen moet daar rekening mee worden gehouden.
  2. Nieuwbouw, op nieuwbouwlocaties waar bomen worden aangeplant, wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van zonnepanelen en/of de eventuele plaatsing daarvan, bijvoorbeeld in het programma van eisen voor in-/externe projectontwikkelaars.
  3. Herinrichting, bij herinrichting van gebieden waar bomen gekapt of gesnoeid moeten worden, gelden dezelfde regels als voor nieuwbouwlocaties. Als het vanuit herinrichtingsplannen niet nodig is om bestaande bomen te kappen of te snoeien of als herbeplanting op de locaties van de oude bomen plaatsvindt, gelden dezelfde regels als voor bestaande situaties.

   Meer informatie

   Meer informatie over bomen en zonnepanelen leest u in de Notitie “Uitgangspunten bomen in relatie tot zonnepanelen”

   Heeft u gevonden wat u zocht?