Hoe berekenen we een laag inkomen?

In Midden-Delfland rekenen we inkomens tot 110% van de bijstandsnorm tot een laag inkomen. De bijstandsnorm wordt ieder jaar aangepast. Voor 2022 gelden de volgende bijstandsnormen.

Leefsituatie

110% van de bijstandsnorm

Alleenstaande (ouders) > 21 jaar, jonger dan pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.315,22

Alleenstaande (ouders) > pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.463,73

Gehuwd/samenwonend, beiden > 21 jaar, jonger dan pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.878,88

Gehuwd, een of beiden > pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.987,92

Als u een laag inkomen hebt, kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente kan u dan helpen met een bijdrage of vergoeding voor bijvoorbeeld:

  • een koelkast of wasmachine
  • vervoerskosten
  • sport of andere activiteiten voor uw kind(eren)

Wat moet ik doen?

  • U dient een verzoek in bij de gemeente.
  • Informeer ook naar de mogelijkheden voor een collectieve zorgverzekering, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of individuele inkomenstoeslag.

Wat heb ik nodig?

Voeg bij uw verzoek kopieën van:

  • een recent loonstrookje;
  • het laatste afschrift van uw bank- en spaarrekeningen;
  • bewijzen van bezit, bijvoorbeeld het polisblad van uw lijfrente, eigendomsbewijs van uw woning en kentekenbewijs van uw auto.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u een vergoeding krijgt en hoe hoog deze is.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?