De meeste regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente vallen onder de bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is niet bedoeld voor gewone kosten, zoals eten, kleding of het betalen van de huur.

Waar zijn de regelingen dan wel voor?

In de eerste plaats kunt u bijzondere bijstand krijgen voor bijzondere noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Denk aan de kosten voor rechtsbijstand of de schoolkosten voor uw kind. De gemeente bepaalt per persoon of er sprake is van een noodzaak. Meestal moet u bewijsstukken aanleveren.

Is het voor mij?

Bijzondere bijstand is voor inwoners met een laag inkomen. Voor de meeste regelingen geldt dat uw inkomen inclusief vakantietoeslag maximaal 110% van het sociaal minimum mag zijn. Ook mag u niet te veel spaargeld (of ander vermogen, zoals een dure auto) hebben.
Ter info: het sociaal minimum wordt regelmatig aangepast. Kijk voor de actuele bedragen van het sociaal minimum en het toegestane vermogen op de pagina Wat is een laag inkomen.

Heeft u een inkomen hoger dan 110%, maar wilt u toch gebruik maken van een regeling? Neem contact op met de gemeente. De gemeente kijkt dan wat u eventueel zelf kan bijdragen.

Regelingen voor kinderen

De gemeente Midden-Delfland heeft verschillende regelingen gericht op kinderen.

Fiets voor de brugklas

Gaat uw kind binnenkort naar de brugklas en heeft hij of zij een fiets nodig? Of zit uw kind al in de brugklas? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor het aanschaffen van een fiets. De vergoeding bedraagt maximaal 250,- voor de fiets en 50,- voor bijkomende kosten, zoals een extra slot en/of een verzekering.

Overblijfkosten

Op de dagen dat u werkt, een re-integratietraject volgt of een opleiding doet, kan het nodig zijn dat uw kind tussen de middag overblijft op school. De gemeente kan deze kosten in bepaalde situaties vergoeden.

Peuteropvang

Vanaf 4 jaar gaan kinderen naar school. Voor de ontwikkeling van kinderen en als voorbereiding op de basisschool is het goed dat zij al eerder met andere kinderen contact hebben. Dit kan op de peuteropvang.

De gemeente kan u in sommige situaties financieel tegemoetkomen in de kosten voor de peuterzorg. Bijvoorbeeld wanneer het consultatiebureau vaststelt dat uw kind extra (taal)ondersteuning nodig heeft. Maar ook als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag vergoedt de gemeente een deel van de kosten. Neem contact op met de peuteropvang als u wilt weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Schoolkosten

Is uw kind tussen de 4 en 18 jaar? En gaat uw kind naar de basisschool of het voortgezet onderwijs (VMBO/HAVO/VWO/MBO)? Dan kunt u een bijdrage in de schoolkosten aanvragen. Voor een kind op de basisschool is de bijdrage per schooljaar 100,-.
Voor een kind op het voortgezet onderwijs is de bijdrage 250,- per schooljaar.

Zingen, dansen, muziek maken en sporten

Uw kind wil graag op toneelles, muziekles of op een sport, maar het ontbreekt u aan het geld hiervoor. Dan kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen. Een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur is mogelijk als:

  • uw kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud zijn;
  • uw kinderen in Midden-Delfland wonen; en
  • het gezinsinkomen niet hoger is dan 120% van het minimuminkomen.

Voor meer informatie kijk op de pagina Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Gezondheid

Op het gebied van gezondheid heeft de gemeente Midden-Delfland de volgende regelingen:

CAV Midden-Delfland (collectief aanvullende verzekering)

Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? Dan is de CAV Midden-Delfland (collectief aanvullende verzekering) via DSW Zorgverzekeraar interessant voor u.
De CAV Midden-Delfland is een pakket aan vergoedingen bovenop de aanvullende verzekering die u zelf heeft afgesloten bij DSW Zorgverzekeraar. Met de CAV Midden-Delfland krijgt u in veel gevallen zorgkosten volledig vergoed. Bijvoorbeeld voor een bril, steunzolen, orthodontie, de eigen bijdrage WMO en diverse medicijnen, zoals maagzuurremmers en Concerta.

De CAV Midden-Delfland is gratis. Ook ontvangt u bij deelname aan de CAV Midden-Delfland maandelijks 10,- premiekorting.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de pagina Collectief Aanvullende Verzekering (CAV).

Wonen

Onderstaande regelingen zijn gericht op wonen en uw woning:

Energietoeslag

Veel producten en diensten zijn flink duurder geworden. Zoals eten, het openbaar vervoer en vooral energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er de energietoeslag. De overheid heeft ook de belasting op energie verlaagd. Deze verlaging en de energietoeslag zorgen er samen voor dat veel mensen de energierekening kunnen blijven betalen.

Kijk voor meer informatie op de pagina Energietoeslag.

Meubilair en apparatuur

Een nieuw bed of een koelkast betaalt u meestal zelf. Lukt dat niet? Dan kunt u in sommige gevallen een lening krijgen via de gemeente. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van uw situatie. Meer informatie kunt u krijgen bij de gemeente.

Woonkostentoeslag

Wanneer uw woonkosten te hoog zijn in verhouding tot uw inkomen, dan kunt u (tijdelijk) gebruik maken van de woonkostentoeslag via de gemeente. We verwachten dan wel dat u actief op zoek gaat naar goedkopere woonruimte. Bijvoorbeeld door te reageren op goedkopere huurwoningen of door uw eigen woning te koop te zetten.

Voordelige hulp bij het huishouden

Kunt u hulp gebruiken bij het schoonmaken van uw huis omdat u dit door een medische ingreep even niet kunt? Of bent u al meer dan 3 maanden lang minimaal 8 uur per week mantelzorger en wilt u even wat meer tijd voor u zelf? Misschien komt u dan in aanmerking voor een huishoudelijke hulp voor 5,- per uur. U kunt maximaal 40 uur huishoudelijke hulp aanvragen. Voor deze regeling geldt geen inkomensgrens.
Op de pagina Basisvoorziening huishoudelijke hulp vindt u meer informatie. Ook leest u hoe u hiervoor in aanmerking komt.

Overige regelingen

De gemeente heeft nog een aantal overige regelingen:

Begrafenis- en crematiekosten

Is er een familielid overleden en is er te weinig inkomen of spaargeld om (uw deel van) de kosten van de begrafenis of crematie te betalen? Dan kunt u de gemeente vragen om een vergoeding.
Let op: de vergoeding is alleen voor uw aandeel.

Computer

Internet en computers zijn erg belangrijk om mee te kunnen doen in onze samenleving. Bijvoorbeeld om goed mee te kunnen doen op school of te kunnen solliciteren. Heeft u een computer nodig en is uw inkomen al 3 jaar lager dan 110% van de bijstandsnorm? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de computerregeling. De vergoeding bedraagt maximaal 600,- en geldt per gezin en eenmaal per 4 jaar.

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u al lange tijd een laag inkomen en is het niet mogelijk om uw inkomen te laten stijgen? Dan kunt u jaarlijks de individuele inkomenstoeslag aanvragen. De helft van dit bedrag moet u gebruiken of sparen voor het vervangen van huisraad zoals vloerbedekking of een stofzuiger. De andere helft van dit geldbedrag kunt u vrij besteden.
Let op! De inkomensgrens voor de individuele inkomenstoeslag ligt op 105% van de geldende bijstandsnorm.

Sociale participatie

Bent u 18 jaar of ouder en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding voor sociale participatie. U ontvangt dan maximaal 225,- voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van de sportvereniging, een muziekvereniging of creatieve cursussen. Het bedrag wordt betaald op declaratiebasis. Meer informatie kunt u vragen bij de gemeente.

Zwemles

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen leert zwemmen. Daarom verstrekt de gemeente een vergoeding voor zwemlessen, zowel voor kinderen als volwassen. De zwemvergoeding is bedoeld voor lessen tot en met het B-diploma. U kunt maximaal 2 jaar een vergoeding krijgen.
Voor kinderen loopt de zwemles via het Jeugdfonds Sport en Cultuur, kijk voor de voorwaarden en vergoeding op de pagina Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Hulp bij ...

Heeft u ergens hulp bij nodig?

Geld en schulden

Heeft u schulden waar u zelf niet meer uitkomt en woont u in Midden-Delfland? Heeft u vragen over uw financiën? Of is er sprake van een crisissituatie, zoals een dreigende uithuiszetting of afsluiting van gas, water en licht? Kijk op de pagina Hulp bij geldzaken of neem contact op met de
gemeente.

Budgetbeheer

Heeft u schulden? Of moeite met het beheren van uw geldzaken? Dan kan de gemeente u helpen. Kijk op de pagina Hulp bij geldzaken voor meer informatie.

Rechtshulp

Wanneer u juridisch advies nodig heeft, kunt u terecht bij het Instituut Sociaal Raadslieden (ISR) aan de Van Bleyswijckstraat 93B in Delft.
Om een afspraak te maken kunt u contact met hen opnemen via telefoonnummer (015) 219 79 70 (maandag tot en met donderdag van 13.30 tot 16.30 uur) of mailen naar sociaalraadslieden@delft.nl.

Contact

Met vragen over de verschillende regelingen kunt u contact opnemen met het Team Uitvoering – Werk en Inkomen van de gemeente via (015) 380 41 11.
Mailen kan naar: werkeninkomen@middendelfland.nl.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
Per regeling wordt gekeken naar uw specifieke situatie.