Hoe berekenen we een laag inkomen?

In Midden-Delfland rekenen we inkomens tot 120% van de bijstandsnorm tot een laag inkomen. De bijstandsnorm wordt ieder jaar aangepast. Voor 2022 gelden de volgende bijstandsnormen.

BIjstandsnormen 2022
alleenstaandsamenwonend
21 jaar tot AOW-leeftijd€ 1.310,05€ 1.871,50
Ouder dan AOW-leeftijd€1.455,67€ 1.971,05

Als u een laag inkomen hebt, kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente kan u dan helpen met een bijdrage of vergoeding voor bijvoorbeeld:

  • een koelkast of wasmachine
  • vervoerskosten
  • sport of andere activiteiten voor uw kind(eren)

Wat moet ik doen?

  • U dient een verzoek in bij de gemeente.
  • Informeer ook naar de mogelijkheden voor een collectieve zorgverzekering, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of individuele inkomenstoeslag.

Wat heb ik nodig?

Voeg bij uw verzoek kopieën van:

  • een recent loonstrookje;
  • het laatste afschrift van uw bank- en spaarrekeningen;
  • bewijzen van bezit, bijvoorbeeld het polisblad van uw lijfrente, eigendomsbewijs van uw woning en kentekenbewijs van uw auto.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u een vergoeding krijgt en hoe hoog deze is.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?