Wat is het?

Als u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen, dan kan de gemeente u helpen. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Dit betekent dat u eerst zelf probeert iets te veranderen in uw situatie, kijk daarvoor ook op de pagina Wat kunt u zelf doen. Lukt dit niet? Dan kijkt de gemeente met u mee naar mogelijke gerichte hulp vanuit de Wmo.De Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het doel van de Wmo is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. De gemeente helpt mensen om zo lang mogelijk thuis te wonen. Welke zorg en ondersteuning zijn daarbij nodig? Hoe kunnen we dat het beste regelen?

De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

 • zelf uw huishouden doen;
 • verplaatsen in en om uw woning;
 • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel;
 • normaal gebruikmaken van uw woning;
 • andere mensen ontmoeten.

Wat moet ik doen?

De Wmo kan u helpen als u langer dan 6 maanden moeite heeft met zelfstandig thuis wonen of het meedoen in de samenleving.

 • U kunt iedere werkdag tussen 8.30u en 12.30u bellen naar het team Wmo van de gemeente Midden-Delfland via telefoon (015) 380 41 11 of u kunt een mail sturen naar wmo@middendelfland.nl
 • U maakt melding van uw probleem.
 • U voert een gesprek met een klantmanager Wmo de gemeente over uw situatie. Vindt u het moeilijk om een gesprek te voeren? Dan kunt u iemand uit uw omgeving, zoals bijvoorbeeld een familielid of vriend(in), vragen om aanwezig te zijn bij dit gesprek. Ook kunt u vragen een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen. Deze persoon ondersteunt u dan tijdens de gesprekken en het verdere traject. Wilt u een cliëntondersteuner? Dan kunt u contact opnemen met SWMD(externe link). Zij helpen u verder.

Hoe werkt het?

De gemeente kan verschillende soorten hulp geven. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf het probleem kan oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp te vragen aan familie, vrienden en bekenden. Maar ook via andere oplossingen, denk hierbij aan een maaltijdvoorziening, het lenen van hulpmiddelen, een vervoersdienst zoals de MuS, of de wijkcentra van de stichting Welzijn Midden-Delfland. Verder kijkt de gemeente met u mee of u geholpen bent met een algemene hulpdienst, zoals een klussendienst, bezoekdienst of boodschappendienst.

Uit het gesprek kunnen voor u verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

 • U regelt zelf een oplossing.
 • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen.
 • De gemeente geeft u toegang tot algemene hulp.

Als dit niet voldoende is, dan bekijkt de gemeente of individuele hulp kan worden gegeven, zoals:

Voor een Wmo-voorziening is een eigen bijdrage verschuldigd. U betaalt nooit meer dan de kostprijs (incl. onderhoudscontracten). Die wordt landelijk vastgesteld en geïnd door het CAK. Uw eigen bijdrage bedraagt in 2024 maximaal € 20,60 per maand. Dit is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie. U kunt meer informatie vinden op www.hetcak.nl(externe link).U kunt de gemeente ook om een Persoonsgebonden Budget (PGB) vragen, hiermee regelt u de hulp zelf.

Hoeveel kost het?

Wanneer u door de gemeente bijvoorbeeld een scootmobiel, of een aanpassing in huis of hulp bij het huishouden krijgt toegekend, bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Uw eigen bijdrage kunt u berekenen op CAK - Rekenhulp Eigen Bijdrage (hetcak.nl)(externe link) De gemeente heeft geen bemoeienis met inning van de eigen bijdrage.

Hoe lang duurt het?

 • Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen.
 • U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden.
 • Daarna kunt u een aanvraag indienen. Deze aanvraag bestaat uit een voor akkoord ondertekend verslag zoals hierboven genoemd en in sommige gevallen is ook een ondertekend zorgplan nodig, van de zorgaanbieder van uw keuze.
 • Binnen 2 weken nadat de aanvraag compleet is ingediend bij de gemeente ontvangt u bericht. Dit is een brief met daarin een besluit of u wel of geen begeleiding ontvangt vanuit de gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?