Op dit moment gebruiken de meeste mensen nog aardgas om te koken en hun woning te verwarmen. Maar het gebruik van aardgas is niet goed voor het milieu. In het klimaatakkoord is daarom afgesproken dat Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn. Midden-Delfland wil zich samen met u voorbereiden op deze overgang. Op deze pagina houden wij u op de hoogte waar we staan op weg naar een aardgasvrij Midden-Delfland.

Wat vindt ú belangrijk?

Eind vorig jaar nodigden wij u uit om een enquête in te vullen. De uitkomsten van de enquête gebruiken we bij het opstellen van de Transitievisie Warmte van Midden-Delfland. Daarin brengen we in kaart op welke manier en in welke volgorde onze wijken het beste kunnen overstappen op een duurzame energiebron. Efficiënt en betaalbaar. Elke gemeente in Nederland moet zo’n plan uiterlijk eind 2021 klaar hebben.

Bedankt!

De enquête is door 232 inwoners ingevuld. Vergeleken met andere gemeenten is dit een hoge respons. Het grootste deel van de reacties was positief en constructief. We kregen veel bruikbare suggesties, inhoudelijke vragen en antwoorden. Daarnaast zijn er een aantal kritische inwoners. Ook van deze reacties leren wij. Onderstaand (kopje 'Downloads') leest u de resultaten van de enquête.

Hoe verder?

Vanaf het 2e kwartaal van dit jaar starten we met werksessies met een meedenkgroep. Dit is een groep van inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van energie-initiatieven en natuur-, milieu- en boerenorganisaties. Zij leest mee met de Transitievisie Warmte en geeft hierover haar mening. Die verwerken we. Vervolgens nodigen wij ook u uit om uw reactie te geven. Zo komen we samen tot een goede visie voor Midden-Delfland.

Meer weten over de Transitievisie Warmte?

We hebben een kort filmpje gemaakt met uitleg over de overgang naar een aardgasvrije toekomst. Of bekijk onderstaande infographic 'Op weg naar een aardgasvrij Midden-Delfland'.

Meer informatie

Veel gestelde vragen over aardgasvrij wonen