Midden-Delfland is het laatste nog open veenweidegebied in het zuidwestelijk deel van de Randstad. Het is een waardevol agrarische cultuurlandschap tussen Rotterdam en Den Haag; een echt ‘oer-Hollands’ landschap met weidse uitzichten en de koe in de wei.

In dit landschap kunnen de ca. 1,5 miljoen inwoners van deze drukbevolkte regio nog terecht voor de beleving van ruimte en stilte. Het biedt mogelijkheden voor fietsen, wandelen, skeeleren, kanoën e.d., en men kan er genieten van de natuur. Daarnaast heeft een groen gebied als Midden-Delfland een gunstig effect op het vestigingsklimaat van (internationale) bedrijven en draagt het bij om van de Randstad een toonaangevende regio met internationale allure te maken. Voor de kwaliteit van de leefomgeving is het erg belangrijk dat deze kwaliteiten van Midden-Delfland worden behouden en waar mogelijk ook worden versterkt. 

De gemeente Midden-Delfland heeft als één van haar kernopgaven bovengenoemde ambitie te verwezenlijken. Kenmerkend voor de rol van de gemeente hierin is dat wij dit niet alleen kunnen en willen doen. Daarom hebben onder onze regie in 2005 in totaal 63 partijen gezamenlijk het toekomstbeeld van Midden-Delfland neergelegd in de gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025. Ondernemers, gebiedsorganisaties, provincie, rijk en omliggende gemeenten zijn toen met elkaar overeengekomen dat in 2025 het Midden-Delflandgebied nog sterker dan nu een waardevol open groengebied moet zijn in de drukbevolkte Zuidvleugel van de Randstad.

Als gemeente werken wij sindsdien nauw samen met de omliggende gemeenten, de provincie Zuid-Holland en het rijk om het streefbeeld van de gebiedsvisie te verwezenlijken. Ook worden boeren en andere ondernemers gestimuleerd te investeren in de kwaliteit van het gebied. Als vervolg op de gebiedsvisie is het Landschapsontwikkelingsperspectief (LOP) Midden-Delfland in 2009 opgesteld. Het LOP brengt de huidige kwaliteiten in beeld en geeft de gewenste economische, ruimtelijke en recreatieve ontwikkelingen voor Midden-Delfland aan. Andere speerpunten van de uitvoering zijn

  • saneren van het verspreid liggende glastuinbouw
  • structureel onderhoud van de kwaliteiten van het agrarisch cultuurlandschap, o.a. vanuit het Groenfonds Midden-Delfland
  • ontwikkelen van een grondinstrument om antwoord te geven op de negatieve effecten van de hoge agrarische grondprijs in Midden-Delfland
  • ontwikkelen van de gebiedsmarketing om de economische en recreatieve potenties van het gebied beter te benutten.
  • ontwikkelen van ‘poorten’ naar Midden-Delfland, om de verbinding tussen stad en platteland te versterken.

Heeft u gevonden wat u zocht?