De invoering van de Omgevingswet per 1 januari zorgt ervoor dat gemeenten voorbereidingen moeten treffen om omgevingskwaliteit anders te organiseren. Dit geldt ook voor Midden-Delfland. Jarenlang brachten de leden van de lokale Historische Verenigingen hun expertise in. Dat gaat veranderen. 

Lokale kennis van groot belang

De lokale kennis van Jacques Moerman van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden en Hans van Buuren van Historische Vereniging Maasland zijn van grote betekenis voor het behoud van de historische kwaliteiten van Midden-Delfland. Ditzelfde geldt voor Jos van de Lindeloof (landschapsarchitect) en Epko Bult (archeoloog). Hun jarenlange inzet zorgde voor het behoud en de ontwikkeling van het agrarisch erfgoed in het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland en voor de monumenten in de dorpen.

Wetgeving verplicht tot nieuwe manier van advisering

De gemeente heeft veel waardering voor het werk dat de commissie Welstand en Erfgoed en de werkgroep Erfgoed heeft verzet en nog steeds doet. Vanwege de invoering van de Omgevingswet heeft de gemeente de plicht de advisering over omgevingskwaliteit op een andere manier te organiseren. De nieuwe opzet van de commissie bevordert een duidelijkere rolverdeling tussen de historische verenigingen en de commissie Omgevingskwaliteit.

Afscheid bij Equestrum

De ontwikkeling van het hippisch paardensportcentrum Equestrum is een belangrijk project dat door de inbreng van deze deskundige heren met kwaliteit tot stand komt. Tijdens een excursie brachten zij samen met wethouder Melanie Oderwald een bezoek aan dit monumentale erfgoed in Maasland. Tijdens de rondleiding sprak de wethouder hen met grote waardering toe, namens college en raad.

Afscheid is niet definitief

Het afscheid is niet definitief. De lokale kennis blijft een belangrijk punt bij de advisering. Wethouder Melanie Oderwald: "De inbreng van lokale kennis via de historische verenigingen blijft van enorme betekenis voor Midden-Delfland. De waarde van het eeuwenoude slagenlandschap en de monumentale boerderijen zijn cruciaal voor het bestaansrecht van de gemeente. We zijn blij dat de historische verenigingen ook in de toekomst betrokken willen blijven.”

De Omgevingswet verplicht gemeenten om omgevingskwaliteit op een nieuwe manier te organiseren. Een onafhankelijke commissie Omgevingskwaliteit moet deze advisering vanaf 1 januari doen en ziet vanaf dan toe op de kwaliteit van het cultureel erfgoed van Midden-Delfland.