Twee weken geleden informeerden wij u over de voorbereidingen die wij treffen voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Toen konden we nog geen concrete plannen noemen. Inmiddels hebben we belangrijke stappen gezet. Daar willen wij u nu over infomeren.

Noodopvang

Op dit moment heeft de gemeente Midden-Delfland in samenwerking met de gemeente Westland 51 mensen opgevangen in de noodopvang. Deze noodopvang in voornamelijk hotels duurt bij voorkeur maximaal zes maanden.

Langer durende opvang

De gemeente Midden-Delfland werkt aan langer durende opvang in de eigen gemeente. De voorbereidingstijd tot aan de realisatie daarvan is één tot twee jaar. Tussen de huidige noodopvang, zes maanden, en deze langer durende opvang zit dus een overbruggingsperiode. De gemeente Westland en Midden-Delfland gaan voor deze periode ook samenwerken. Vorige week hebben beide colleges hiermee ingestemd. Op die manier kunnen we voor 51 personen langdurige opvang realiseren. Dit zal vooral gebeuren op de locatie Haagweg in Monster. De opvang daar zal tussen nu en medio juli worden gerealiseerd.