Resultaten aanvullende metingen

Op dinsdag 26 september zijn er aanvullende metingen in een deel van Midden-Delfland gedaan. Omdat bij de eerste metingen direct na de brand een sterke verhoging van dioxines was gevonden. Uit de resultaten blijkt dat ook in een deel van Midden-Delfland het aantal dioxines boven de norm zit. Op het kaartje hier onder kun je zien welk gebied er vervuild is:

 1. In het gebied binnen de rode lijn is de hoeveelheid dioxines boven de norm.
 2. In het gebied buiten rode lijn is de hoeveelheid dioxines onder de norm. Voor dit gebied gelden geen extra maatregelen.

Gebied binnen de rode lijn: hoeveelheid dioxine boven de norm

Hier gelden de volgende adviezen en maatregelen:


Veehouders

 • Maai het gras. Het afgemaaide gras kan niet worden gebruikt als voer en moet u als gewoon bedrijfsafval afvoeren.
 • Veehouders in dit gebied worden dringend verzocht om grazend vee binnen te houden totdat het gras is gemaaid.
 • Zolang de koeien het besmette gras eten, bestaat de kans dat de geproduceerde melk te hoge waarden dioxines bevat en niet voor consumptie geschikt is.
 • De veehouders met melkgevende dieren die de melk leveren aan een zuivelverwerker volgen de instructies van hun zuivelverwerker die bij huisverkoop geldt.

Houders (hobby)kippen

 • Houders van (hobby)kippen in dit gebied worden dringend verzocht hun kippen binnen te houden, totdat de grond in de ren en rond het hok van een laag schone grond of zand is voorzien. Het aanbrengen van tegels kan ook een oplossing zijn.
 • Daarnaast adviseren we om de kippen te voeren vanuit een bak en het voer dus niet uit te strooien op de grond. Dat geldt ook voor het bijvoeren met groentes. Voldoende voer kan er ook voor zorgen dat kippen minder wormen eten met daaraan verontreinigde grond.
 • Eet en verkoop geen eieren totdat de bovenstaande adviezen zijn opgevolgd.
 • Gooi eieren weg, die zijn gelegd op vrijdag tot 2 dagen na het opvolgen van de adviezen.

Bewoners

 • Groente en fruit uit eigen tuin kunnen, na goed wassen en schillen, worden gegeten.
 • Tuinmeubels, speeltoestellen, auto’s, kozijnen, e.d. kunnen worden schoongemaakt met sop.
 • Na buiten spelen/werken: handen wassen met water en zeep.
 • Heeft u de afgelopen week wel eieren en ongewassen groente/fruit uit eigen tuin gegeten? Dan geeft dit geen verhoogd risico. Het gezondheidsrisico gaat vooral om de inname over langere termijn. Alleen bij grote hoeveelheden kan dioxine schadelijk zijn. Daar is nu geen sprake van. Het gaat om licht verhoogde waarden.
 • Maakt u zich zorgen over het gras in uw tuin? U kunt het maaien en in de grijze bak gooien.

Heeft u nog vragen over dioxine?

Hebt u vragen over dioxine en gezondheid? Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen onderaan dit bericht.

Heeft u nog meer of andere vragen? Neem dan contact op met:

 • Voor vragen over uw eigen gezondheid of die van uw gezin is dit de afdeling Leefomgeving van GGD Haaglanden, via via 070 353 71 82 (bereikbaar tijdens kantooruren) of gezondheidenmilieu@ggdhaaglanden.nl.
 • Heeft u vragen over de gezondheid van uw huisdieren en (grazend) vee, neem contact op met uw dierenarts.
 • Voor overige vragen, kunt u contact opnemen met de gemeente Midden-Delfland via 015 380 41 11.