Fenna Noordermeer voorgedragen als nieuwe burgemeester van Midden-Delfland

De gemeenteraad heeft op maandag 9 oktober mevrouw F.I. (Fenna) Noordermeer–van Slageren voorgedragen als nieuwe burgemeester voor Midden-Delfland. Haar installatie staat gepland voor 18 december.
Zij was tot begin dit jaar directeur-bestuurder van PEP Den Haag, een kennis- en expertisecentrum op het gebied van emancipatie en participatie.

'Authentiek, empathisch en warm'

De vertrouwenscommissie bestond uit raadsleden van de 6 politieke partijen in de gemeenteraad. Zij hebben in de afgelopen maanden de voordracht voorbereid op basis van de profielschets die op 8 mei 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld.

De voorzitter van de vertrouwenscommissie, Roy Ringeling (ChristenUnie), over de keuze voor de geselecteerde kandidaat: “Fenna Noordermeer heeft ruime ervaring in een bestuurlijke omgeving waarin zij ook veel te maken had met de overheid. We hebben haar leren kennen als authentiek, empathisch en warm. De vertrouwenscommissie verwacht dat zij met haar persoonlijkheid en gedrevenheid met volle overtuiging het boegbeeld in en buiten de gemeente zal zijn. Wij vinden dat zij een zakelijke en analytische aanpak mooi combineert met de menselijke kant van een burgermoeder. We zijn allemaal heel blij met deze voordracht."

Achtergrond en ervaring Fenna Noordermeer

Fenna Noordermeer is 61 jaar, getrouwd en woont al jaren in De Lier. Zij heeft vanaf 2011 verschillende directeurs/bestuurdersfuncties gehad bij maatschappelijke (non)profit-organisaties.
Daarvoor is zij in de periode 1987-2002 werkzaam geweest in het bedrijfsleven. En van 2002-2011 bij de gemeente Den Haag. Fenna Noordermeer is niet gebonden aan een politieke partij. Dat geeft haar een goede en onafhankelijke basis voor de verschillende rollen die zij als burgemeester krijgt. Zij heeft zich uitgebreid voorbereid op het burgemeesterschap en daarbij een bewuste en overtuigende keuze gemaakt voor Midden-Delfland.

Voordracht aan de minister en installatie

Een burgemeester wordt benoemd door de Koning. Daarom moet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties akkoord geven. De voordracht wordt binnenkort aan de minister aangeboden. De benoeming is pas definitief nadat het Koninklijk Besluit getekend is. Daarna kan de commissaris van de Koning, Jaap Smit, haar installeren. Dit staat gepland voor maandag 18 december 2023.