Wethouders Sonja Smit en Frank ten Have lichtten donderdag samen met Lodewijk Vormer van Provincie Zuid-Holland en kaseigenaar John Ammerlaan het eerste profiel uit het dak van het kassencomplex aan de Kwakelweg 12 in Maasland. Daarmee gaven ze het startsein voor de sanering van de kas en alle bijgebouwen. De vrijgekomen 2,9 hectare grond is voor de melkveehouderij. ‘Een prachtkans voor ons Bijzonder Provinciaal Landschap dat zich kenmerkt door het open veenweidelandschap met karakteristieke vergezichten en de koe in de wei', aldus wethouder Sonja Smit. 

Bekijk hier de dronebeelden van de kas en de omgeving.(externe link)

Met de sanering van het kassencomplex aan de Kwakelweg 12 is het in 2007 opgestarte IODS-project Gras voor Glas afgerond. Sonja Smit, wethouder Landschap en Duurzame Landbouw, is trots op wat er is bereikt voor het landschap van Midden-Delfland: ‘Het saneren van kassen was een traject van de lange adem. De afgelopen 15 jaar hebben we samen met de provincie ruim 29 hectare glas verwijderd. En daar rekenen we de kassen aan de Maaslandse Dam niet bij. Als gemeente legden we de lat hoog en daar plukken we nu met z’n allen de vruchten van. Van de bedrijven die de afgelopen jaren zijn aangekocht, is nagenoeg niets meer te zien. Al dat glas en al die schuren hebben plaatsgemaakt voor 43 voetbalvelden aan uitgestrekte weilanden. Maximale ruimtelijke kwaliteitswinst dus, voor ons Bijzonder Provinciaal Landschap van Midden-Delfland.‘

Op vrijwillige basis

Het verwijderen van de kassen draagt niet alleen bij aan de kwaliteit van het landschap. Ook de kweker zelf is ermee geholpen. Voor de glastuinbouwbedrijven die zijn aangekocht was geen ruimte meer om uit te breiden. Frank ten Have, wethouder Economische Zaken: ‘Ik ben blij dat de kwekers met tevredenheid terugkijken op het proces. Aankoop gebeurde op basis van vrijwilligheid. De subsidie gaf de ondernemers de mogelijkheid ergens anders hun bedrijf voort te zetten. Velen van hen hebben dat gedaan.’ 

Tweede kans

In veel gevallen kreeg de kas een tweede leven. Van het glas van de kas aan de Kwakelweg 12 wordt bijvoorbeeld via recycling nieuw glas gemaakt. Ook de kasconstructie wordt hergebruikt bij een andere Nederlandse tuinder, evenals de verwarmingsbuizen. Maar ook voor John Ammerlaans nieuwe bedrijf kwamen er kansen voor verduurzaming. John greep die met beide handen aan: ‘In De Lier zetten we onze kwekerij in groenten en fruit voort in een duurzaam glastuinbouwgebied. Eind volgend jaar wordt Ammerlaan Tuinbouw zelfs aangesloten op aardwarmteproject Maasdijk. Dat zou voor deze solitair gelegen kas in het buitengebied nooit haalbaar zijn geweest. Daarnaast is op onze nieuwe locatie zwaar transport toegestaan. Ook daar profiteren we straks van.’

Stevige vooruitgang

Het verwijderen van de verspreid liggende kassen in het landschap is één van de kwaliteitsprojecten van het IODS-programma, de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam. Het IODS-programma heeft tot doel om, naast de aanleg van een goed ingepaste A4 Delft-Schiedam, de kwaliteiten van Midden-Delfland te versterken door maatregelen voor landschap, natuur, recreatie en duurzame melkveehouderij. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen van Provincie Zuid-Holland: ‘Mooi dat het gelukt is om tegelijk met de aanleg van een weg ook het landschap aantrekkelijker te maken.’