Gemeente Midden-Delfland heeft deze week een zienswijze ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) als opmaat van het te nemen luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport. De gemeente is kritisch op de NRD omdat er mogelijkheden voor groei van de luchthaven in worden genoemd. Meer vliegbewegingen betekent volgens het college van B&W meer hinder voor inwoners en tast de waarden van het Bijzonder Provinciaal Landschap van Midden-Delfland aan. De zienswijze kan op de instemming rekenen van een grote meerderheid van de gemeenteraad.

De NRD schetst mogelijke alternatieven waarin er meer vluchten toelaatbaar zijn omdat deze in de toekomst stiller zouden worden. Dit was ook een uitkomst van het participatietraject - dat vooraf ging aan het proces van de NRD - waar de gemeente Midden-Delfland al grote vraagtekens bij plaatste.

Winst vooraf in eigen zak steken

Wethouder Melanie Oderwald-Ruijsbroek: ‘De gemeente Midden-Delfland staat zeer kritisch tegenover meer vluchten op Rotterdam The Hague Airport dankzij stillere toestellen. Dat is de winst van duurzamere toestellen vooraf in eigen zak steken. Er wordt veel te weinig rekening gehouden met het belang van het Bijzonder Provinciaal Landschap van Midden-Delfland voor de inwoners van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Waar kunnen zij nog terecht voor rust en ruimte als er steeds meer vliegtuigen over het gebied komen?’ Het college vindt het daarom van groot belang dat de waarde van de groene leefomgeving voor de mens wordt betrokken bij de te onderzoeken milieu- en gezondheidseffecten.

Het vervolg

Tot 8 maart 2023 kon iedereen een zienswijze indienen. Vanaf dat moment wordt de MER (Milieu Effect Rapportage) opgesteld op basis van de NRD. De MER is over ongeveer een jaar gereed en wordt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met het concept luchthavenbesluit gepubliceerd. Ook daarop zal de gemeente Midden-Delfland een zienswijze geven.