Locatie Euterpe

Jarenlang heeft harmonievereniging Euterpe Maasland een clubgebouw gehad aan het Doelpad in Maasland. De harmonievereniging is gefuseerd en heeft bij ’t Trefpunt een nieuw onderkomen gevonden. Het gebouw aan het Doelpad voldeed niet meer aan alle eisen en is gesloopt.

Wij willen op deze plek een nieuwe woonlocatie ontwikkelen. Omdat de naam Euterpe nog steeds verbonden is met deze plek, hanteren wij voorlopig deze naam voor dit project.

Wat komt er?

Het is de bedoeling om op de locatie Euterpe 30 tijdelijke woonunits neer te zetten. De woonunits blijven 10 jaar op deze locatie staan. De units hebben verschillende afmetingen, zodat er ook ruimte is voor grotere gezinnen.

De woonunits worden gebouwd door het bedrijf MOOS. MOOS staat erom bekend dat zij woonunits maken die er aantrekkelijk uit zien en zij benutten veel herbruikbare materialen.

Het komt er ongeveer zo uit te zien:

artist impression Euterpe

Voor wie?

We willen op deze locatie ongeveer 86 personen een thuis aanbieden. Een groot deel van deze personen zullen Oekraïners zijn. Zij worden nu tijdelijk opgevangen door de gemeente Westland, omdat wij geen beschikbare woonruimte voor hen hadden. Met de realisatie van het project Euterpe kunnen wij de Oekraïners een plek bieden in onze gemeente. Het gaat waarschijnlijk om 51 personen uit Oekraine.

De overige woonunits stellen wij beschikbaar aan alle woningzoekenden. Dit kunnen starters zijn, maar ook mensen die door persoonlijke omstandigheden met spoed op zoek zijn naar een woning.

Het is onze bedoeling dat de eerste bewoners in de zomer van 2023 op Euterpe terecht kunnen.

Toewijzen aan eigen inwoners

Bij het toewijzen van de overige woonunits willen wij gebruik maken van de herziening van de landelijke Huisvestingswet. Zodra de Tweede en Eerste Kamer ingestemd hebben met de wet (verwachting 1e helft 2023) kan de wet officieel in werking treden. Dit betekent dat wij als gemeente niet 25%, maar 50% van de overige woonunits toe mogen wijzen aan eigen inwoners. Hiermee kunnen wij woningzoekenden uit de gemeente voorrang geven.

Samenwerking

De woonlocatie Euterpe ontwikkelen wij samen met Wonen Midden-Delfland, de woningstichting in onze gemeente. Wonen Midden-Delfland (WMD) zal de woonunits aanschaffen en beheren.

Voorbereidingen

Voordat de woonunits neergezet kunnen worden, moeten er verschillende werkzaamheden uitgevoerd worden op de locatie. De komende maanden zult u regelmatig mensen bezig zien op de locatie. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat de grond geschikt is voor het plaatsen van de units. Maar ook moeten er leidingen voor water en elektra aangelegd worden. Wij hopen dat deze werkzaamheden niet veel overlast zullen bezorgen.

Informatiebijeenkomst

Wij willen inwoners van Maasland ook graag persoonlijk uitleggen en laten zien wat er op de locatie Euterpe ontwikkeld wordt. Daarvoor organiseren wij in januari een inloopbijeenkomst in de buurt. 

Eerst moet de gemeenteraad nog instemmen met onze plannen. Het plan Euterpe staat op de agenda van de raadsvergadering van 20 december. Dan zal de gemeenteraad een besluit nemen over het plan. Pas daarna zijn de plannen definitief en kunnen wij  de informatiebijeenkomst voorbereiden. 

Maasland op haar best

Het dorp Maasland staat erom bekend dat de inwoners een hechte band met elkaar hebben. Er zijn actieve verenigingen voor sport en cultuur en veel mensen zijn op de één of andere manier betrokken bij het dorp.

Wij hopen dan ook dat alle inwoners van Maasland de nieuwe bewoners van Euterpe vriendelijk willen ontvangen. Vooral voor de Oekraïners zal het weer wennen zijn aan een nieuw dorp. Zij moeten hun weg weer zien te vinden naar de winkeliers, verenigingen en zorginstanties. Wij hopen dat u bereid bent om hen een handje te helpen als dat nodig is.

Vragen

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken via telefoonnummer 015 - 380 41 11.

U kunt uw vraag ook per e-mail stellen.

Afbeeldingen

Hieronder ziet u hoe de woonunits er vanaf de zijkant uit gaan zien. En hoe de woonunits verdeeld worden over de locatie. Een definitieve aanduiding van de exacte locatie van de woonunits volgt nog.