Oekraïense ontheemden en spoedzoekers krijgen een eigen plek op Euterpe

Gemeente Midden-Delfland en Wonen Midden-Delfland ondertekenden overeenkomst op 27 juni 2023

Een eigen plek

In Midden-Delfland willen we Oekraïense ontheemden een plek geven waar zij voor langere tijd kunnen wonen. Euterpe wordt een tijdelijk woonwijkje dat 10 jaar blijft staan. Door structurele opvang te organiseren krijgen deze mensen de zekerheid dat zij voor een langere periode op een locatie kunnen blijven wonen. Zo kunnen zij in alle rust hun leven weer proberen op te pakken.

Daarnaast biedt Euterpe spoedzoekers/ starters uit de gemeente een plek. Deze mensen zoeken een eigen woning, maar komen in de huidige, lastige woningmarkt niet aan bod. Door toevoeging van deze woningen op Euterpe bieden we extra woningen aan waarin een deel van de starters tot hun 27ste verjaardag kan wonen en de overige starters en spoedzoekers voor de komende 10 jaar onderdak hebben.

Ontwikkeling

Op de locatie van het voormalige verenigingsgebouw Euterpe in Maasland zijn voorbereidingen getroffen om 30 tijdelijke woningen neer te zetten. De eerste woningen zijn inmiddels geplaatst. Deze woningen worden gebouwd door het bedrijf MOOS (in the Middle Of Our Street). Zij staan erom bekend dat zij woningen maken die duurzaam zijn en er aantrekkelijk uit zien.

Van deze 30 woningen zijn er 15 voor de Oekraïense ontheemden. De andere woningen worden beschikbaar gesteld aan starters en spoedzoekers. In totaal zullen op de locatie ongeveer 86 mensen een nieuw thuis vinden. De eerste bewoners verwachten wij in oktober.

Samen Sterk

De woonlocatie Euterpe ontwikkelt de gemeente samen met de lokale woningcorporatie Wonen Midden-Delfland. Wonen Midden-Delfland (WMD) heeft de woningen aangeschaft en zorgt voor het beheer. Wethouder Renzen- van Leeuwen: “Vanaf de start van het project heeft WMD zich samen met de gemeente ingezet voor dit maatschappelijke initiatief. Samen hebben we alles uitgedacht om de woonlocatie zo optimaal mogelijk te maken. De officiële ondertekening van de overeenkomst is een mooi moment om stil te staan bij de prettige samenwerking.”

Directeur Van Ling vult aan:” Voor WMD is dit een goed moment om dit type woningen toe te voegen aan ons woningaanbod. Hiermee helpen we mensen die door oorlog hun land moesten verlaten. Tegelijkertijd kunnen we mensen die al langer op zoek zijn naar een woning een plek bieden. Of juist voor mensen die door persoonlijke omstandigheden met spoed een eigen woning zoeken. Fijn om dit samen met de gemeente te realiseren in Maasland.”