Gemeente Midden-Delfland werkt samen met andere gemeenten in regio Haaglanden om de jeugdhulp te verbeteren. Hiervoor is onder meer de Oudersraad Haaglanden opgericht. De Oudersraad zet zich in voor het verbeteren van die jeugdhulp. Dat doen we door inzet van onze eigen ervaringen en door het kenbaar maken van onze wensen en ideeën hoe het anders kan. De Oudersraad bestaat momenteel uit acht deelnemers afkomstig uit verschillende gemeenten in Haaglanden, wordt ondersteund door adviesbureau JSO en is dringend op zoek naar nieuwe ouders. Ook jij kunt meedoen!

Ben jij een ouder/opvoeder van kinderen met ervaring in de jeugdhulp? En wil je jouw ervaringen inzetten om de jeugdhulp te verbeteren? Maak dan kennis met Oudersraad Haaglanden. Gezamenlijk kunnen we beoordelen of meedoen iets voor jou kan zijn.

Hoe werkt het?

De Oudersraad komt ongeveer tien keer per jaar bijeen en bespreekt dan ontwikkelingen, thema’s en vragen die aan ons gesteld worden vanuit de regio. We denken mee en geven gevraagd en ongevraagd advies aan gemeenten, jeugdhulpinstellingen en andere betrokken partners. Jaarlijks organiseren we een werkconferentie voor beleidsmakers en jeugdhulpprofessionals.

Wat kost het en wat levert het op?

✓ 2-4 uur per maand gemiddeld vrijwillige inzet

✓ Contacten met andere ouders en opvoeders die zich willen inzetten voor beter jeugdhulp

✓ Ruimte voor deskundigheidsbevordering

✓ Professionele ondersteuning door JSO, adviesbureau sociaal domein

✓ Een vrijwilligersvergoeding voor deelname aan bijeenkomsten

✓ Waardevolle contacten!

Wil jij deel uit maken van Oudersraad Haaglanden of meer informatie? Mail, bel of app met Milan Nieweg m.nieweg@jso.nl / 06 111 65 407. Dan kunnen we samen kijken of de Oudersraad wat voor jou is.