Pilot Transmuraal Maatschappelijk Werker ook in Midden-Delfland

De pilot Transmuraal Maatschappelijk Werker (TMW) in het Reinier de Graaf ziekenhuis is met een jaar verlengd en uitgebreid naar drie omliggende gemeenten van het ziekenhuis, waaronder  de gemeente Midden-Delfland. De pilot is in 2022 gestart door het Reinier de Graaf ziekenhuis, zorgverzekeraar DSW en de gemeenten Delft en Westland. Vorige maand is besloten om de samenwerking in 2023 te verlengen en uit te breiden naar de gemeenten Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Afgelopen donderdag, 26 januari 2023,  kwamen alle betrokken partijen in het Reinier de Graaf ziekenhuis bij elkaar om de pilot te bespreken. 

Patiënten begeleid naar huis

Aanleiding voor de pilot is de lange ligduur van patiënten die medisch ‘klaar’ zijn in het ziekenhuis, maar vanwege sociaal maatschappelijke problemen niet naar huis kunnen. Deze patiënten hebben eerst ondersteuning nodig op sociaal gebied. Hiervoor zetten de gemeenten Delft en Westland een medewerker vanuit het sociaal team in binnen het ziekenhuis. In het ziekenhuis brengt deze zogeheten Transmuraal Maatschappelijk Werker (TMW) de behoeften in beeld en start de benodigde ondersteuning op, zodat de patiënt terug naar huis kan. De TMW vervult vanuit het ziekenhuis dus een ‘warme brugfunctie’ tussen de medisch zorg en het sociale domein. Daar waar de transferverpleegkundige geen mogelijkheden meer heeft. 

De eerste pilot heeft al mooie resultaten opgeleverd. Zo ontstaat er door informatie op het medische en sociale vlak te bundelen een beter beeld van wat de patiënt daadwerkelijk nodig heeft. De benodigde ondersteuning thuis wordt hiermee eerder ingezet en patiënten worden vaak eerder ontslagen uit het ziekenhuis dan voorheen. Daar waar nodig blijven patiënten langer in het ziekenhuis, zodat eerst de voorwaarden om terug naar huis te kunnen goed geregeld zijn. Ook zien we dat probleemsituaties eerder gesignaleerd worden met de nieuwe werkwijze en krijgt de gemeente ‘zorgmijders’ sneller in beeld. In die gevallen kunnen we voorkomen dat de situatie voor deze mensen erger wordt.