Maandag 18 december 2023 was een belangrijke dag voor Midden-Delfland. We kregen niet alleen een nieuwe burgemeester, maar ook werd een handtekening gezet onder de plannen voor centrum Den Hoorn.

Na vele jaren van overleggen en juridische procedures hebben betrokken partijen GAMPLUS, Waaijer Projectontwikkeling en gemeente overeenstemming over de ruimtelijke invulling van het Centrumplan Den Hoorn. Deze overeenstemming is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen Waaijer Projectontwikkeling, GAMPLUS en de gemeente.

Wethouder Fred Voskamp, Rob Waaijer van Waaijer Projectrealisatie B.V, Gerard van Leeuwen van G.A.M. van Leeuwen Beheer b.v. en Fred van Loenen van PLUS Vastgoed b.v. ondertekenden gezamenlijk de overeenkomst.

Dat is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van het centrum van Den Hoorn. Deze ontwikkeling maakt het mogelijk dat de huidige PLUS supermarkt kan uitbreiden, een Jumbo supermarkt erbij komt en dat appartementen in verschillende categorieën worden gebouwd. Hiermee krijgt het centrum een nieuw impuls en breidt het aanbod van appartementen in Den Hoorn zich uit.

Lees hier meer over de plannen voor het centrum van Den Hoorn.