Postadres gemeenteraad/raadsleden:

Gemeente Midden-Delfland
Gemeenteraad
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

E-mailadres: griffie@middendelfland.nl

In de huidige raadsperiode (2018-2022) zijn de raadszetels als volgt verdeeld:

Fractie CDA: 4 zetels
Fractie OGP: 4 zetels
Fractie VVD: 3 zetels
Fractie Mijn Partij: 3 zetels
Fractie D66: 1 zetel
Fractie ChristenUnie: 1 zetel
Fractie PvdA: 1 zetel

A. (Arie) van den Berg

Politieke partij: CDA

E-mailadres: hoeveackerdijk@hetnet.nl

(Neven)functies

Betaald:

 • Mede-eigenaar/maat in melkvee en kinderopvang Hoeve Ackerdijk
 • Lid bestuur Bioraad
 • Lid bestuur Stichting EKO

Onbetaald:

 • Voorzitter Coöperatie Schiepolder
 • Lid stuurgroep LandArt Delft

J.G. (Jan) Cornelissen

Politieke partij: CDA

E-mailadres raadslidcornelissen@gmail.com

(Neven)functies

Betaald:

 • n.v.t.

Onbetaald:

 • penningmeester bij stichting voorzieningenfonds KBO-Zuid Holland

D. (Desiree) Langeveld

Politieke partij: CDA

E-mailadres: langevelddesiree@gmail.com

(Neven)functies

Betaald:

 • Beleidsadviseur jeugdhulp bij een gemeente

Onbetaald:

 • Lid landelijk coördinatieteam sociale gezins- en kindervakanties Leger des Heils

R.H.G. (Rob) Zwaard

Fractievoorzitter

Politieke partij: CDA

E-mailadres: r.zwaard@kabelfoon.nl

(Neven)functies

Betaald:

 • Senior Account Manager Uvar Holland bv

Onbetaald:

 • Lid Bestuur Stichting Sportpark Mvv’27
 • Lid 4/5 mei comité Maasland

T.A. (André) Buitelaar

Politieke partij: OGP

E-mailadres: a.buitelaar@ogp-md.nl

(Neven)functies

Betaald:

 • Regulatory Affairs Assistant Manager Foods Europe bij Unilever

Onbetaald:

 • Penningmeester Stichting ODO Accommodaties

M.E. (Ria) Heutink

Politieke partij: OGP

E-mailadres: heutink.ria@gmail.com

(Neven)functies

Betaald:

 • Ondernemer / Eigenaar coaching en onderwijsadvies bureau

Onbetaald:

 • n.v.t.

J.G. (Jakob) Jongsma

Politieke partij: OGP

E-mailadres: jakobgjongsma@gmail.com

(Neven)functies

Betaald:

 • Ondernemer

Onbetaald:

 • Lid bestuur Stichting Jakobse & Van Ed tafelwijnen

N.C. (Niek) Knaap

Politieke partij: OGP

E-mailadres: n.knaap@ogp-md.nl

(Neven)functies

Betaald:

 • Ambtenaar Rijkswaterstaat, afdelingshoofd Verkenningen en Planuitwerking

Onbetaald:

 • Lid bestuur Stichting Coördinatie Certificatie milieu- en Arbomanagementsystemen (namens Rijkswaterstaat)

J. (Jacob) van der Eijk

Fractievoorzitter

Politieke partij: VVD

E-mailadres: jacobvandereijk@hotmail.com

(Neven)functies

Betaald:

 • Ondernemer / Eigenaar Loonbedrijf

Onbetaald:

 • Cirkelhoofd buurtpreventie Woudselaan

Ir. drs. A.J. (Andre) Gebben

Politieke partij: VVD

E-mailadres: andregebben@hotmail.com

(Neven)functies

Betaald:

 • Dierenarts /eigenaar Dierenkliniek Schiedam-Noord

Onbetaald:

 • Penningmeester stichting accommodatie De Commandeur

J.J.C. (Jerry) Moerman

Politieke partij: VVD

E-mailadres: jerrymoerman@gmail.com

(Neven)functies

Betaald:

 • n.v.t.

Onbetaald:

 • Organisator Home Town Festival Maasland
 • Lid Buurtpreventie Maasland
 • Participant FarmISee

F.J. (Frank) van Lier

Politieke partij: Mijn Partij

E-mailadres: f.vanlier@bvlb.nl

(Neven)functies

Betaald:

 • Eigenaar Bouwmanagement Van Lier
 • Eigenaar BVL Bouwadvies BV
 • Eigenaar adviesbureau Funderingsherstel AF

Onbetaald:

 • n.v.t.

E.N.H. (Ed) Roeling

Fractievoorzitter

Politieke partij: Mijn Partij

E-mailadres: edroeling@gmail.com

(Neven)functies

Betaald:

 • Eigenaar Adviesbureau

Onbetaald:

 • Lid bestuur stichting Jakobse & van Ed tafelwijnen

J.P. (Joop) van der Spek

Politieke partij: Mijn Partij

E-mailadres joopvanderspek@gmail.com

(Neven)functies

Betaald:

 • Technisch Property Manager

Onbetaald:

 • n.v.t.

R.E. (Roger) Vieira

Fractievoorzitter

Politieke partij: D66

E-mailadres: Roger@d66middendelfland.nl

(Neven)functies

Betaald:

 • Service Owner Landzijdige Mobiliteit (Schiphol Group)

Onbetaald:

 • Secretaris Stichting Taxi Controle

R.H.P. (Roy) Ringeling

Fractievoorzitter

Politieke partij: ChristenUnie

E-mailadres: royringeling@hotmail.nl

(Neven)functies

Betaald:

 • Ambtenaar bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Onbetaald:

 • n.v.t.

ir. E.C. (Ellen) Snethlage – Barnard

Fractievoorzitter

Politieke partij: PvdA

E-mailadres: snethlage.middendelfland@gmail.com

(Neven)functies

Betaald:

 • Eigenaar bijlesschool Studiebol
 • Overblijfouder Het Galjoen
 • Callcenter medewerker voor de corona testlijn

Onbetaald:

 • n.v.t.

Griffier

A. (Arjan) de Vos

Telefoonnummer: (015) 380 41 08

E-mailadres: griffie@middendelfland.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?