In dit nieuwsbericht informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Rol van een gemeente

Bij de opvang van (Oekraïense) vluchtelingen komen veel verschillende werkzaamheden kijken. Wij merken dat het niet voor iedereen duidelijk is welke rol/taken de gemeente hierin heeft.

Kort samengevat gaat het om het volgende:

  • De gemeente regelt de noodopvang,
  • De gemeente verstrekt het leefgeld,
  • De gemeente zoekt huisvesting voor de langere termijn,
  • De gemeente regelt onderwijs voor kinderen die leerplichtig zijn,
  • De gemeente verleent (maatschappelijke) zorg.

De gemeente is bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor de matching van particuliere opvang of de coördinatie van particuliere initiatieven en inzamelacties. Natuurlijk wijzen wij betrokken inwoners wel door naar instanties/organisaties die hen eventueel wel kunnen helpen bij hun initiatief. Denk hierbij aan Vluchtelingenwerk, het Rode Kruis of onze lokale Stichting Welzijn Midden-Delfland.

Noodopvang

Iedere Veiligheidsregio moest 2.000 noodopvangplekken organiseren. In de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) zijn bijna al deze plekken nu ook echt gerealiseerd. Veel van deze plekken zijn in hotels in de regio mogelijk gemaakt.

Inmiddels heeft het Rijk aan alle veiligheidsregio gevraagd om ieder nog eens 1.000 extra plekken te organiseren. Dat wordt een lastige opgave. Veel hotels waren voorheen bereid mee te werken. Maar nu het vakantieseizoen voor de deur staat, kunnen er minder vluchtelingen terecht in hotels.

Voor Midden-Delfland betekenen deze gewijzigde aantallen dat wij eerst 34 noodopvangplekken moesten regelen en dat zijn er nu 51 geworden. De 34 plekken zijn nog steeds in de gemeente Westland ingevuld. De vluchtelingen worden onder andere in hotels opgevangen. Dit betekent dat zorg en onderwijs ook vanuit Westland gecoördineerd wordt. Ter ondersteuning van de gemeente Westland hebben collega’s van ons Klant Contact Centrum (KCC) geholpen bij het inschrijven van vluchtelingen in de BRP (Basisregistratie Personen) van Westland. Zo dragen we ons steentje bij op het organisatorische vlak.

Daarnaast weten wij dat er 15 personen uit Oekraïne opgevangen worden bij particulieren in Midden-Delfland. Deze 15 personen zijn inmiddels allemaal bij de gemeente ingeschreven in de BRP. Ook ontvangen deze personen leefgeld van ons.

Op de langere termijn

Naast de noodopvang bereiden wij de huisvesting voor de langere termijn voor. Dit verdelen we in twee sporen:

  • huisvesting voor ongeveer 6 maanden tot 3 jaar,
  • huisvesting langer dan 10 jaar.

Voor de verschillende sporen worden ook verschillende locaties onderzocht.

Regio

Naast de noodopvang, zoeken wij ook voor de langere termijn met regiogemeenten naar gezamenlijke mogelijkheden. Samen met andere gemeenten onderzoeken we mogelijkheden voor huisvesting voor een periode van minimaal 6 maanden tot maximaal 3 jaar. We denken hierbij aan huisvesting in de vorm van chalets.

Maasland

Zoals jullie al weten, onderzoeken we in Maasland de mogelijkheden voor huisvesting op de locatie waar vroeger muziekvereniging Euterpe gevestigd was. De locatie van de vogelvereniging blijft buiten dit plan. Hier willen we graag huisvesting voor langer dan 10 jaar realiseren. Hier kiezen we niet voor chalets, maar voor een modulaire en duurzame vorm van huisvesting met een hoogwaardige uitstraling.

Onze eerste oriëntatie op de locatie gaat uit van 24 (semi)permanente woningen met een gezamenlijke tuin. Hier zouden dan minimaal 60 vluchtelingen gehuisvest kunnen worden.

Met de omschreven opties maken we plannen voor twee verschillende sporen. We hopen dat we op korte termijn concrete stappen kunnen zetten in de huisvesting voor een periode van maximaal 3 jaar. Dan kunnen we al snel vluchtelingen daar opvangen. Voor de locatie in Maasland werken we hard aan de voorbereidingen, zodat we ook daar snel kunnen gaan opbouwen. We verwachten dat het modulair bouwen en inrichten van de locatie ongeveer een jaar in beslag neemt.

Financiën

Aan de genoemde plannen en werkzaamheden zijn natuurlijk kosten verbonden. De overheid heeft toegezegd alle reële kosten te zullen vergoeden. Maar het is nog niet duidelijk hoe dit uiteindelijk gerealiseerd zal worden. Het Rijk heeft bijvoorbeeld nog geen regeling bekend gemaakt.

Er worden al wel kosten gemaakt. Voorlopig is een bedrag van €100.000,- in de eerste periodieke begrotingswijziging opgenomen voor de noodzakelijke personele inzet. Maar voor de daadwerkelijke opvang moeten ook andere kosten gemaakt worden.

In de loop van de komende weken komt het college naar de raad met een overzicht van alle te verwachten kostensoorten. Dit zijn naast kosten voor personele inzet bijvoorbeeld de kosten voor het bouwrijp maken van de locaties en de kosten voor de woningen.

Vragen stellen mag

Heeft u een vraag over de opvang van vluchtelingen door Midden-Delfland? Laat het ons weten. Voor alle vragen hebben we het mailadres oekraine@middendelfland.nl aangemaakt. Zo wordt alle informatie centraal bewaard en worden vragen meteen doorgespeeld naar ons kernteam Oekraïne.

Ook staat er op de website een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden. En op de speciale webpagina www.middendelfland.nl/oekraine vindt u ook allerlei informatie.