Kunt u tijdelijk niet zelf uw huishouden doen? Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of net een
operatie heeft gehad? Of omdat u zorgt voor een vriend of familielid? In deze gevallen
kunt u hulp aanvragen voor het doen van het huishouden, de zogenaamde 'basisvoorziening huishoudelijke hulp'. Deze huishoudelijke hulp is tijdelijk en voor maximaal 40 uur. U betaalt voor de hulp € 5 per uur. De hulp kunt u zelf
aanvragen bij één van de zorgaanbieders waar de gemeente mee werkt.

In onderstaande folder staat uitgelegd wanneer u gebruik kunt maken van deze tijdelijke hulp en hoe u de hulp kunt aanvragen.

Langer hulp nodig?

Heeft u voor langere tijd hulp in het huishouden nodig? En heeft u geen hulp vanuit uw omgeving? Misschien kunt u dan een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke hulp aanvragen. Dit wordt geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).