Binnenkort ontvangt u mogelijk per post een uitnodiging van I&O Research om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. In onze gemeente zijn 2.401 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd. Bent u geselecteerd? Dan rekenen wij op uw deelname! Uw antwoorden helpen ons duidelijk te maken waar we extra op moeten letten op het gebied van veiligheid.

Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners die een uitnodigingsbrief ontvangen, meedoen aan het onderzoek. Deel jouw ervaringen via de veiligheidsmonitor en geef ons de informatie die wij nodig hebben om de gemeente nog veiliger en mooier te maken!

Het onderzoek begint medio augustus. Deelname aan het onderzoek kan via internet. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De resultaten worden in maart 2024 verwacht.

Wat is de veiligheidsmonitor?

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar veiligheid en leefbaarheid in de eigen woonbuurt. Het in 2008 gestarte onderzoek meet de (on)veiligheidsgevoelens bij de bevolking op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert samen met I&O Research de landelijke/regionale meting uit (65.000 enquêtes). Gemeenten doen op vrijwillige basis mee en kunnen dit tweejaarlijks of vierjaarlijks doen. Gemeenten laten het onderzoek eveneens uitvoeren door I&O Research. Meer informatie:

Wat is het doel van het onderzoek?

Met dit onderzoek willen de gemeente en politie te weten komen wat de bevolking van de veiligheid en leefbaarheid van de woonbuurt vindt. Op basis hiervan kunnen zij het beleid beter afstemmen op de wensen en ervaringen van de bevolking. Het is van wezenlijk belang dat zoveel mogelijk (verschillende) personen meewerken aan het onderzoek.

Hoe is de vragenlijst opgebouwd?

De vragenlijst bestaat uit een aantal vragenblokken met de volgende onderwerpen:

 • Leefbaarheid woonbuurt
 • Beleving overlast in de buurt
 • Veiligheidsbeleving
 • Slachtofferschap (traditionele criminaliteit en online criminaliteit)
 • Tevredenheid laatste politiecontact
 • Oordeel functioneren politie in de buurt
 • Oordeel functioneren politie algemeen
 • Oordeel functioneren gemeente (participatie, gemeentelijke handhavers)
 • Controle door de politie
 • Preventie (gedrag, woning, digitale gegevens en buurt)
 • Respectloos gedrag, discriminatie en weerbaarheid
 • Achtergrondkenmerken

Ook hebben de gemeenten de mogelijkheid om zelf vragen te formuleren en op te laten nemen in de vragenlijst.

Wie worden er ondervraagd?

Voor het onderzoek is het belangrijk dat er uit alle bevolkingsgroepen personen deelnemen. Hiervoor is er door het CBS een steekproef getrokken uit het bevolkingsbestanden van de gemeente. Inwoners van 15 jaar en ouder (geen maximumleeftijd) en die niet woonachtig zijn in instellingen, inrichtingen en tehuizen kunnen benaderd worden voor deelname aan het onderzoek.

Inwoners in de steekproef van 15 jaar worden benaderd via een toestemmingsbrief gericht aan hun ouders/verzorgers. Alle overige personen in de steekproef (van 16 jaar en ouder) ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Om de onderzoeksresultaten zo representatief mogelijk te laten zijn, mogen alleen die personen die in de steekproef zitten, deelnemen aan het onderzoek. De benaderde persoon mag dus niet vervangen worden door bijvoorbeeld een huisgenoot. Ook inwoners die zich spontaan melden om de vragenlijst in te vullen, mogen niet meedoen. Het is wel raadzaam om hen de gelegenheid te bieden om op een andere manier hun mening te laten geven over leefbaarheid en veiligheid.

Hoe kan ik meedoen?

Deelname aan het onderzoek kan via een online vragenlijst. In de brief staat een unieke inlogcode waarmee de respondent kan inloggen op de vragenlijst.

Waarom zou ik meedoen aan de Veiligheidsmonitor?

Door mee te doen aan dit onderzoek krijgen inwoners de kans om hun mening te geven over en bij te dragen aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt! De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor de gemeente, de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld veiligheidsplannen maken die gebaseerd zijn op de inzichten in de ontwikkeling van (internet)criminaliteit, overlast en het functioneren van de politie en gemeenten.

Privacy

Alle gegevens worden volstrekt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De uitkomsten zijn niet op persoonsniveau herleidbaar. De resultaten worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Helpdesk voor inwoners

Wanneer respondenten vragen hebben over het onderzoek kunnen ze bellen met de helpdesk van I&O Research: 0800 0191 (gratis).
Daarnaast kunnen ze ook mailen naar veilig@ioresearch.nl.