Wat is het?

  • Als u iets bent verloren of hebt gevonden, kunt u dit melden bij de gemeente. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.
  • Let op: U moet wél aangifte doen bij de politie als u denkt dat het om diefstal gaat.

Direct regelen:

Meld direct een voorwerp dat u in de gemeente Midden-Delfland bent verloren of heeft gevonden:

Voorwerp melden

Zoek direct tussen alle voorwerpen die in de gemeente Midden-Delfland zijn gevonden:

Voorwerp zoeken

Wat moet ik doen?

  • U doet aangifte van het verloren of gevonden voorwerp bij de gemeente. U kunt dit ook melden via www.verlorenofgevonden.nl.
  • Na de aangifte kunt u ervoor kiezen om het gevonden voorwerp zelf te bewaren. U krijgt dan een oproep van de gemeente als de eigenaar zich heeft gemeld.
  • U kunt het gevonden voorwerp ook in bewaring geven bij de gemeente. Vraag dan om een bewijs daarvan.
  • Als de gemeente uw verloren voorwerp denkt te hebben gevonden, krijgt u een oproep.

Aangifte bij diefstal

Ga altijd naar de politie om aangifte te doen van een gestolen voorwerp. U kunt dat persoonlijk doen op het politiebureau, maar vaak ook online.

Vermissing van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs

Hiervan doet u aangifte bij de gemeente. De vermissing van uw paspoort en ID-kaart kunt u digitaal aan ons doorgeven. Kijk daarvoor op onze website bij de informatie over paspoorten. Wij zijn verplicht gevonden paspoorten en ID-kaarten direct te vernietigen. De vermissing van uw rijbewijs geeft u door aan de balie bij burgerzaken op het moment dat u een nieuw rijbewijs komt aanvragen. Kijk op onze website voor meer informatie over het aanvragen van uw rijbewijs.

Vermissing van uw huisdier

Gaat het om een huisdier dat vermist of gevonden is? Geef dit dan aan op de landelijke website van Amivedi.

Eigenaar worden van een gevonden voorwerp

Bij de aangifte kunt u aangeven dat u de eigenaar wilt worden van het gevonden voorwerp. Als de eigenaar het voorwerp niet binnen een jaar ophaalt, bent u de eigenaar van het voorwerp.

Als u het voorwerp in bewaring hebt gegeven aan de gemeente, kunt u alleen eigenaar worden als het voorwerp meer dan € 450,- waard is. Als de eigenaar het voorwerp niet binnen een jaar ophaalt, moet u zich na dat jaar binnen een maand melden bij de gemeente.

Extra informatie

Wanneer u het voorwerp zelf bewaart, zijn hier de volgende regels aan verbonden:

  • Bewaar het voorwerp zoals u het hebt gevonden.
  • Moet u onderhoudskosten maken? Je mag deze bij de eigenaar in rekening brengen.
  • Moet u kosten maken om de eigenaar op te sporen? U mag deze bij de eigenaar in rekening brengen.
  • Voor sleutels, officiële documenten (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), fietsen en huisdieren gelden aparte regels.

Tip!

Bent u iets verloren en heeft u het via de gemeente niet terug gevonden? Kijk dan eens op de internationale website voor gevonden en verloren voorwerpen iLost.co. Bijvoorbeeld bedrijven en festivals plaatsen hier berichten als ze iets gevonden hebben.

Heeft u gevonden wat u zocht?