Vanaf vrijdag 22 maart starten de werkzaamheden voor de reconstructie van de N211 Wippolderlaan. Op donderdag 29 februari is er een informatieavond. Ook zijn er in maart en april weekendafsluitingen voor beide richtingen. In dit bericht leest u hier meer over.  

Weekendafsluitingen en omleidingsroutes

Tijdens de werkzaamheden blijft de N211 Wippolderlaan open voor verkeer. Toch zal de aannemer de weg maximaal 4 x per jaar in het weekend afsluiten. De eerste twee weekendafsluitingen zijn:  

• vrijdag 22 maart van 22.00 uur tot maandag 25 maart 04.00 uur
• vrijdag 5 april van 22.00 uur tot maandag 8 april 04.00 uur.

Gebruik tijdens de weekendafsluitingen zoveel mogelijk alternatieve vervoersmiddelen. Gaat u toch met de auto? Houd dan rekening met een grote verkeersdrukte. Via de projectwebsite van de 211 Wippolderlaan(externe link) ziet u welke omleidingsroutes er zijn.

Informatieavond donderdag 29 februari 2024

U bent van harte welkom op de informatieavond (19.00 - 21.00 uur) in de aula van basisschool De Fontein, Laan van Wateringse Veld 462 in Den Haag. Inschrijven voor deze (inloop)avond is niet nodig.

Goed om te weten

Rondom de basisschool is er beperkte parkeergelegenheid  Houd hier dus rekening mee.

Wat verandert er precies? 

• De N211 tussen de A4 en de N222 wordt verbreed van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken.
• Er komen ongelijkvloerse aansluitingen bij de N222 (Westlandroute) en de Laan van Wateringseveld.
• Het recreatiegebied de Zwethzone naast de N211 wordt deels opnieuw ingericht, met nieuwe bomen en voorzieningen voor kinderen en recreanten.
• De bruggen over de Zweth en de Molensloot worden aangepast en verbreed.
• Extra maatregelen beperken de toekomstige licht- en geluidshinder voor de omgeving en omwonenden.
 
Vanaf midden 2027 is er een betere doorstroming van verkeer

Na de aanpassingen aan de N211 Wippolderlaan kan het verkeer op de N211 en N222 beter doorstromen en verbetert de bereikbaarheid van en de leefbaarheid in onze regio. In opdracht van de provincie Zuid-Holland voert aannemer Westlandse Entree (een combinatie van aannemers Mobilis en Van Gelder) de aanpassingen aan de N211 uit. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen, is de reconstructie van de N211 Wippolderlaan uiterlijk midden 2027 klaar.

Meer informatie of vragen over de reconstructie van de N211 Wippolderlaan?
Via de website www.n211wippolderlaan.nl(externe link) blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan per mail contact op via info@n211wippolderlaan.nl of telefonisch via 06 - 13 92 61 29.