We zien en horen verschrikkelijke berichten uit Oekraïne. Miljoenen mensen zijn op de vlucht en hebben een dak boven hun hoofd nodig. Alleen door samen te werken - lokaal, regionaal, landelijk en internationaal - kunnen wij deze mensen bijstaan. Ook in Midden-Delfland willen wij de vluchtelingen een warm welkom geven en een plek waar zij tot rust kunnen komen en hun leven weer kunnen oppakken.

Dit doen wij door, samen met de gemeenten in de regio, opvang te bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Er is behoefte aan zowel crisisopvang op korte termijn alsook tijdelijke huisvesting voor een langere periode. De gemeenten in de regio maken onderling afspraken en kijken daarbij naar de lokale omstandigheden. De situatie in Midden-Delfland is het meest geschikt voor een meer structurele opvang, dus huisvesting voor een langere periode.

Daarvoor zijn nu twee locaties in beeld die de gemeenteraad al op 22 maart 2016 had aangewezen als mogelijke locaties voor tijdelijke huisvesting voor vluchtelingen. Het betreft het sportveld voor het gemeentehuis in Schipluiden en de locatie van het voormalige verenigingsgebouw Euterpe in Maasland. Destijds bleken deze locaties uiteindelijk niet nodig omdat vluchtelingen op andere manieren konden worden gehuisvest.
Het college gaat nu bekijken of en hoe wij op deze locaties Oekraïense vluchtelingen kunnen opvangen.

Meer informatie

Bij vragen en voor meer informatie zie de pagina Informatie over opvang vluchtelingen uit Oekraïne.