Wendy Renzen is op maandag 30 oktober gestopt als wethouder in de gemeente Midden-Delfland. Haar fractie VVD stapte vorige week woensdag uit de coalitie nadat de raad akkoord ging met de opvang van 225 vluchtelingen aan de Harnaschdreef in Den Hoorn.

De VVD-fractie stelde voor dat de wethouder dit jaar nog zou aanblijven om lopende dossiers af te ronden of over te dragen aan haar opvolger. In de aanloop naar de raad is door de wethouder geconstateerd dat daarvoor onvoldoende draagvlak is.

Portefeuilleverdeling

De overige collegeleden, burgemeester Bram van Hemmen en wethouders Fred Voskamp en Melanie Oderwald, hebben inmiddels een herverdeling aangebracht in hun portefeuilles. De nieuwe portefeuilleverdeling vindt u hier.

Nieuwe coalitie

De komende tijd worden er verkennende gesprekken gevoerd over het vormen van een nieuwe coalitie.